Становища

В навечерието на Националния празник на Освобождението на България инициатори на местни и национа...

Новини

Форум Гражданско Участие (ФГУ) – мрежа от над 120 граждански организации от цялата страна, поде и...

Каузи

Подкрепете кауза

Обществени консултации

Работни групи

Влияние върху политиките

Следи изпълнението на приоритетните за ФГУ програми и политики, подкрепя участието на свои представители в Комитетите за наблюдение и оценка и в Регионалните съвети за развитие и изготвя позиции и становища. Приоритетно наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство, ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ПРСР, както и на регионално и местно ниво – РПР, ОСР и ОПР. Групата се концентрира и върху дейността на Парламента, Правителството, Областните администрации и местните власти и техните взаимоотношения с гражданското общество.

Гражданско участие

Стреми се към подобряване на законодателната и финансова устойчивост за НПО в България. Тази група насочва усилията си към изпълнение на Стратегията за подкрепа развитието на гражданското общество и за въвеждане на Механизъм за финансиране на НПО от държавния бюджет. Главната цел е подобри общественото разбиране за необходимостта от държавна политика и подкрепа за гражданския сектор и да привлече внимание и съдействие както от страна на институциите, така и от НПО, медии, граждански групи и коалиции, социални мрежи.

Общество и медии

Работи за повече публичност и обществена подкрепа на дейността на ФГУ, за взаимодействие с медиите и социалните мрежи. Стреми се да повишава популярността и влиянието на мрежата. Задачите на групата са свързани също със създаването на ефективна система за вътрешна комуникация между членовете на мрежата.

Работа на европейско ниво

Фокусира вниманието си върху членството на ФГУ в международни платформи с цел взаимодействие с европейските институции и оказване на влияние върху политиките на ниво ЕС. Групата следи инициативите на международните партньори, а също и проектите на решения и документи на ЕК и ЕП. Подготвя и съгласува писма и становища от името на ФГУ.

"Забраненият референдум"

Партньори

glasat_logo
danube_logo
ngo_logo
ecas_logo
obshtestvo-logo-260x200-transparent
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt