Становища

Форум Гражданско Участие подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие...

Новини

Събитие под надслов „Рецепти за Европа – дебат с български кандидати за евродепутати“ се проведе ...

Каузи

Подкрепете кауза

Обществени консултации

HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at http://www.strategy.bg/Feed.ashx?section=publicconsultations&categoryId=1&language=bg-BG&sortDirection=Ascending&lastSortExpression=. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

Кампании

banner-cpf
index_300x250
zatamneniat_referendum

Работни групи

Влияние върху политиките

Следи изпълнението на приоритетните за ФГУ програми и политики, подкрепя участието на свои представители в Комитетите за наблюдение и оценка и в Регионалните съвети за развитие и изготвя позиции и становища. Приоритетно наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство, ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ПРСР, както и на регионално и местно ниво – РПР, ОСР и ОПР. Групата се концентрира и върху дейността на Парламента, Правителството, Областните администрации и местните власти и техните взаимоотношения с гражданското общество.

Гражданско участие

Стреми се към подобряване на законодателната и финансова устойчивост за НПО в България. Тази група насочва усилията си към изпълнение на Стратегията за подкрепа развитието на гражданското общество и за въвеждане на Механизъм за финансиране на НПО от държавния бюджет. Главната цел е подобри общественото разбиране за необходимостта от държавна политика и подкрепа за гражданския сектор и да привлече внимание и съдействие както от страна на институциите, така и от НПО, медии, граждански групи и коалиции, социални мрежи.

Общество и медии

Работи за повече публичност и обществена подкрепа на дейността на ФГУ, за взаимодействие с медиите и социалните мрежи. Стреми се да повишава популярността и влиянието на мрежата. Задачите на групата са свързани също със създаването на ефективна система за вътрешна комуникация между членовете на мрежата.

Работа на европейско ниво

Фокусира вниманието си върху членството на ФГУ в международни платформи с цел взаимодействие с европейските институции и оказване на влияние върху политиките на ниво ЕС. Групата следи инициативите на международните партньори, а също и проектите на решения и документи на ЕК и ЕП. Подготвя и съгласува писма и становища от името на ФГУ.

Партньори

glasat_logo
danube_logo
ngo_logo
ecas_logo
obshtestvo-logo-260x200-transparent
move-logo
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt