Покани към ЮЛНЦ за номиниране на представители в Комитетите за наблюдение за новите ОП

Начало / Становища / Покани към ЮЛНЦ за номиниране на представители в Комитетите за наблюдение за новите ОП
Начало / Становища / Покани към ЮЛНЦ за номиниране на представители в Комитетите за наблюдение за новите ОП

Покани към ЮЛНЦ за номиниране на представители в Комитетите за наблюдение за новите ОП

в Становища

Управляващите органи на оперативните програми публикуват покани към ЮЛНЦ за номиниране на техни представители в комитетите за наблюдение на новите програми.

Към момента, заявления могат да се подават за:

Програма за развитие на селските райони;

Оперативна програма „Околна среда“;

Оперативна програма „Региони в растеж“.

Информация може да бъде намерена на информационния портал http://www.eufunds.bg/.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt