Становище на ФГУ относно Проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Начало / Становища / Становище на ФГУ относно Проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
Начало / Становища / Становище на ФГУ относно Проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Становище на ФГУ относно Проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

в Становища

Форум Гражданско Участие (ФГУ) изразява подкрепата си за Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. В член 6 от Проекта е указана отмяната на ал. 2 в чл. 9 от ПМС №118 (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.). На 21.07.2014 г. ФГУ изпрати до МС становище, в което изрази силно безпокойство, заради задължението, постановено чрез ал. 2, чл. 9, бенефициенти да оповестяват публично съобщение за ценови предложения до съответния управляващ орган или програмен оператор за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз или на интернет страницата на съответния програмен оператор. Необоснованото административно натоварване идва от това, че в Постановлението не е предвиден долен праг, под който да не се изисква оповестяване на публично съобщение. Това означава, че бенефициентите са длъжни да провеждат процедури за избор на доставчици дори и за най-дребните поръчки.

Съобразяването със становището на ФГУ и бързата реакция на служебния кабинет за отмяна на ал. 2 в чл. 9 показва желанието за конструктивен диалог с неправителствените организации и воля за положителна промяна.

ФГУ е независима платформа за общи действия на своите членове – повече от 100 български неправителствени организации от цялата страна – с цел засилване участието на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на важни политически решения на местно и национално ниво и подобряване на взаимодействието на неправителствения сектор с публичните власти.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt