Начало / Участие на ФГУ

Участие на ФГУ

Тук може да намерите информация за различни консултативни съвети,в които участват членове на мрежата Форум Гражданско Участие.

Обществен съвет към КВНОЖГ

Общественият съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (КВНОЖГ) е консултатирен орган, която я подпомага при организирането и провеждането на публични дискусии и обсъждания по въпроси и законопроекти от значим обществен интерес.

Общественият съвет оказва експертна помощ на Комисията при обсъждането на постъпилите от неправителствени организации и граждани писмени становища и предложения.

Съветът се състои от представители на неправителствени организации и от експерти. Председателят и съставът на Обществения съвет се определят от Комисията.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt