Начало / Участие на ФГУ / Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове към 43-то НС

Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове 44-то НС

Информация за състава на Обществения съвет може да намерите на сайта към Комисията.

Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове 43-то НС

 • СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ – БАСКОМ
  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ – БАСКОМIT развитие

  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
  Мая Маринова-Велкова

  www.basscom.org

  Адрес:
  гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 11 Б, етаж 1

  • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
   АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНАвъпроси на българите в чужбина

   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
   Адриана Любенова

   Адрес:
   гр. София 1113, ул. „акад. Георги Бончев“, бл. 3

   • СДРУЖЕНИЕ „ТУК-ТАМ“
    СДРУЖЕНИЕ „ТУК-ТАМ“въпроси на българите в чужбина

    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
    Георги Пенчев

    www.tuk-tam.bg

    Адрес:
    гр. София 1618, ул. „Любляна“ № 4

    • ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“
     ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“дарителство и доброволчество

     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
     Илияна Николова

     www.wcif-bg.org

     Адрес:
     гр. София 1408, ул. „Енос“ № 7

     • СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
      СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТАекология и околна среда

      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
      Веселин Сотиров

      www.szp1991.org

      Адрес:
      гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 1

      • СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“
       СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“етнически въпроси и миграция

       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
       Лилия Макавеева

       www.integrobg.org

       Адрес:
       гр. Разград, ул. „Осъм“ № 4

       • ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ
        ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕетнически въпроси и миграция

        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
        Деян Колев

        www.amalipe.com

        Адрес:
        гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 19, корпус IV, вх. В, ет. 2

        • ФОНДАЦИЯ „ГЮЛЧАЙ“
         ФОНДАЦИЯ „ГЮЛЧАЙ“етнически въпроси и миграция

         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
         Мария Стоименова

         Адрес:
         гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 446, вх. Б, ет. 2, ап. 26

         • СДРУЖЕНИЕ „МИГ – СОФИЯ“
          СДРУЖЕНИЕ „МИГ – СОФИЯ“етнически въпроси и миграция

          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
          Христо Христов

          Адрес:
          гр. София, ул. „Владимир Минков-Лотков“, бл. 7, ет. 4, ап. 10

          • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
           БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВОзаконодателство, застъпничество, публични политики

           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
           Любен Панов

           www.bcnl.org

           Адрес:
           гр. София, ул. Христо Белчев“ № 3, ет. 2

           • ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ – ГИСДИ
            ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ – ГИСДИзаконодателство, застъпничество, публични политики

            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
            Михаил Мирчев

            www.gisdi.eu

            Адрес:
            гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 2А

            • ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
             ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИзаконодателство, застъпничество, публични политики

             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
             Павлина Петрова

             www.forum-bg.org

             Адрес:
             гр. София, ул. „Йордан Йовков“, бл. 14, вх. В, ап. 39

             • ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“
              ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“законодателство, застъпничество, публични политики

              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
              Ева Попова

              www.safetyonthestreets.com

              Адрес:
              гр. Бургас, к-с ‘Славейков“, бл. 34/4/7

              • ФОНДАЦИЯ ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
               ФОНДАЦИЯ ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТОзащита на правата на човека

               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
               Ася Добруджалиева

               www.habitatbulgaria.org/a>

               Адрес:
               гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 55, ап. 1

               • СДРУЖЕНИЕ „СПРАВЕДЛИВОСТ 21“
               • ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
               • ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ
                ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕздравеопазване

                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                Стефан Панайотов

                www.romanyhealth.com

                Адрес:
                гр. Сливен, ул. „Сан Стефано“ № 62

                • НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“
                 НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“здравеопазване

                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                 Петко Кенанов

                 Адрес:
                 гр. София, улица „Триадица“ 5Б, ет. 1

                 • ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
                  ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪКикономическо развитие

                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                  Светлодара Петрова

                  www.newprogress.eu

                  Адрес:
                  гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 5

                  • АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ
                   АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯикономическо развитие

                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                   Райна Миткова-Тодорова

                   www.acabg.bg

                   Адрес:
                   гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6

                   • СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“
                    СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“култура и културно-историческо наследство

                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                    Нонка Матова

                    www.trakiaplovdiv.org

                    Адрес:
                    гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 49

                    • СДРУЖЕНИЕ „СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР. ЛУКОВИТ“
                     СДРУЖЕНИЕ „СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР. ЛУКОВИТ“култура и културно-историческо наследство

                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                     Георги Георгиев

                     www.ngo.lukovit.bg

                     Адрес:
                     гр. Луковит, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7

                     • ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО – ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“
                      ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО – ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“култура и културно-историческо наследство

                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                      Яни Янев

                      www.trakiya-kj.hit.bg

                      Адрес:
                      гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 11

                      • Фондация ИЗИАРТ
                       Фондация ИЗИАРТкултура и културно-историческо наследство

                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                       Станка Желева

                       www.easyartbg.com

                       Адрес:
                       гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 39, ет. 6, ап. 20

                       • ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛНИ ИНЦИАТИВИ
                        ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛНИ ИНЦИАТИВИмеждународни и европейски въпроси и политики

                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                        Цанко Шандров

                        Адрес:
                        гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 70-72, ап. 13

                        • НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
                         НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМмладежки въпроси и политики

                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                         Илина Мутафчиева

                         www.nmf.bg

                         Адрес:
                         гр. София, бул. „Васил Априлов“ № 35

                         • ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
                          ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕмладежки въпроси и политики

                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                          Красимир Петков

                          www.onprs.eu

                          Адрес:
                          гр. София, ул. „8-ми декември“ бл. 23А, ет. 1

                          • АСОЦИАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИ
                           АСОЦИАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИмладежки въпроси и политики

                           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                           Ивайло Богомилов

                           www.aegee-sofia.org

                           Адрес:
                           гр. София, ул. „Любата“ № 11, ет. 3, ап. 11

                           • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ НА ООН
                            НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ НА ООНмладежки въпроси и политики

                            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                            Михаела Пенчева

                            www.naunyc.com

                            Адрес:
                            гр. София, пл. „Народно събрание“ № 10, ет. 3, стая 302

                            • АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
                             АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИмладежки въпроси и политики

                             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                             Ангел Петровbr/>
                             www.youthassociation.bg

                             Адрес:
                             гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 119, вх. Б, ет. 10, ап. 108

                             • ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
                              ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕобразование и наука

                              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                              Мариана Банчева

                              www.progresivno.org

                              Адрес:
                              гр. София, 1164, бул. „Драган Цанков“ №12-16

                              • СДРУЖЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИ ОТБОРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
                               СДРУЖЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИ ОТБОРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИобразование и наука

                               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                               Алексей Христов

                               www.olympicbg.org

                               Адрес:
                               гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 26, ап. 6

                               • ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ИРИОН
                                ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ИРИОНобразование и наука

                                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                Галя Маринова

                                www.pueron.org

                                Адрес:
                                гр. София 1612, ул. „Плиска“ № 2, вх. Г, ап. 64

                                • АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ
                                 АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИобразование и наука

                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                 Анна Димитрова

                                 www.roditeli.org

                                 Адрес:
                                 гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 5

                                 • СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“
                                  СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“образование и наука

                                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                  Донка Панайотова

                                  www.drom-vidin.org

                                  Адрес:
                                  гр. Видин, к-с „Съединение“ бл. 4, партер

                                  • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ
                                   БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯправа на жените и равнопоставеност на половете

                                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                   Геновева Тишева

                                   www.bgrf.org

                                   Адрес:
                                   гр. София, бул. „Васил Левски“ № 33

                                   • НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
                                    НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТАправата на децата

                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                    Георги Богданов

                                    www.nmd.bg

                                    Адрес:
                                    гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 58, ет. 4

                                    • ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
                                     ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯправата на хората с увреждания

                                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                     Адриана Стоименова

                                     www.cprp.org

                                     Адрес:
                                     гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 112, ет. 1

                                     • СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                                      СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯправата на хората с увреждания

                                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                      Красимир Коцев

                                      www.disability-bg.org

                                      Адрес:
                                      гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 8

                                      • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
                                       БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯправата на хората с увреждания

                                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                       Любка Александрова

                                       www.bapid.com

                                       Адрес:
                                       гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 8

                                       • ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“
                                        ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“правата на хората с увреждания

                                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                        Владислава Цолова

                                        www.autism-bg.eu

                                        Адрес:
                                        гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Банат“ № 24-26, вх. А, ап. 12

                                        • ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
                                         ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАДправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                         Георги Димитров

                                         www.watch.ngo-rz.org

                                         Адрес:
                                         гр. Разград, ж.к. „Освобождение“ бл. 34, ет. 1

                                         • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИ
                                          БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                          Владимир Тодоров

                                          www.bazk.org

                                          Адрес:
                                          гр. София 1606, ул. „Лайош Кошут“№ 16, ет. 1

                                          • ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ
                                           ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                           Недялка Русева

                                           Адрес:
                                           гр. Шумен, ул. „Христо Ботев“ № 13

                                           • ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
                                            ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕразвитие на гражданското общество

                                            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                            Ива Таралежкова

                                            www.bgactivecitizen.eu

                                            Адрес:
                                            гр. София, бул. „Ген. И. Тотлебен“ № 43, ет. 2, ап. 6

                                            • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
                                             ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯразвитие на гражданското общество

                                             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                             Таня Балова

                                             www.isi-bg.org

                                             Адрес:
                                             гр. София, ул. „Триадица“ № 5Б, ет. 6, офис 600

                                             • СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „КВ. БОЯНА-КВ. 54А“
                                              СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „КВ. БОЯНА-КВ. 54А“развитие на гражданското общество

                                              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                              Светла Ваташка

                                              Адрес:
                                              гр. София, ул. „Воденичница“ № 1А

                                              • ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
                                               ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕразвитие на местните общности

                                               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                               Здравко Сечков

                                               www.flgr.bg

                                               Адрес:
                                               гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. Йерусалим, бл. 51, бизнес сграда, офис 2

                                               • СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ДИОНА
                                                СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ДИОНАразвитие на местните общности

                                                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                Георги Йотов

                                                Адрес:
                                                гр. Враца 3000, ул. „Ангел Грамчев“ № 1, ап. 11

                                                • СДРУЖЕНИЕ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК“
                                                 СДРУЖЕНИЕ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК“развитие на местните общности

                                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                 Жельо Желев

                                                 www.verniatnastoinik.org

                                                 Адрес:
                                                 гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 21, вх. 5, ап. 6

                                                 • СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ – СТАРА ЗАГОРА
                                                  СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ – СТАРА ЗАГОРАсоциални въпроси и пазар на труда

                                                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                  Вени Петрова

                                                  www.hrc-stz.eu

                                                  Адрес:
                                                  гр. Стара Загора, ул. „Парчевич“ № 2, офис сграда

                                                  • СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, ЛЕТИЩЕ-СОФИЯ
                                                   СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, ЛЕТИЩЕ-СОФИЯсоциални въпроси и пазар на труда

                                                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                   Емилия Георгиева

                                                   Адрес:
                                                   гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1

                                                   • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ
                                                    БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИсоциални въпроси и пазар на труда

                                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                    Костадин Недев

                                                    Адрес:
                                                    гр. София, ул. „Студен кладенец“ № 48

                                                    • СДРУЖЕНИЕ „ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА“
                                                     СДРУЖЕНИЕ „ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА“социални въпроси и пазар на труда

                                                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                     Йоана Минева-Костова

                                                     Адрес:
                                                     гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 3

                                                     • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ
                                                      АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТфизическо възпитание и спорт

                                                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                      Йоанна Дочевска

                                                      www.bulsport.bg

                                                      Адрес:
                                                      гр. София, ул. „Триадица“ № 5Б

                                                      • БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯ
                                                       БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯфизическо възпитание и спорт

                                                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                       Илия Коцев

                                                       Адрес:
                                                       гр. София, 1040, бул. „Васил Левски“ № 75

                                                       • АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА“
                                                        АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА“читалищна дейност и самодейност

                                                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                        Георги Петров

                                                        www.association.bg

                                                        Адрес:
                                                        гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 383, вх. А, ап. 32

                                                        • СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА-АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“
                                                         СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА-АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“читалищна дейност и самодейност

                                                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                         Емилия Лисичкова

                                                         Адрес:
                                                         гр. София 1606, бул. „Едуард Тотлебен“ № 43, ет. 2, ап. 6

                                                         • Даниела Божинова
                                                          Даниела БожиноваЧлен на УС

                                                          Даниела Божинова е изследовател, активист и публицист в областта на демокрацията, човешките права и зелените политики. Тя е председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас и член на управителния съвет на международната коалиция за пряка демокрация Democracy International. Има дългогодишен опит в разработване и управление на проекти и референдумни кампании, като напоследък работи за напредък на електронната демокрация в България.

                                                         Свържете се с нас

                                                         Свържете се с нас

                                                         Смяна на текста captcha txt