Начало / Участие на ФГУ / Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове към 43-то НС

Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове 44-то НС

Информация за състава на Обществения съвет може да намерите на сайта към Комисията.

Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове 43-то НС

 • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
  АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНАвъпроси на българите в чужбина

  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
  Адриана Любенова

  Адрес:
  гр. София 1113, ул. „акад. Георги Бончев“, бл. 3

  • СДРУЖЕНИЕ „ТУК-ТАМ“
   СДРУЖЕНИЕ „ТУК-ТАМ“въпроси на българите в чужбина

   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
   Георги Пенчев

   www.tuk-tam.bg

   Адрес:
   гр. София 1618, ул. „Любляна“ № 4

   • ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“
    ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“дарителство и доброволчество

    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
    Илияна Николова

    www.wcif-bg.org

    Адрес:
    гр. София 1408, ул. „Енос“ № 7

    • СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
     СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТАекология и околна среда

     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
     Веселин Сотиров

     www.szp1991.org

     Адрес:
     гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 1

     • СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“
      СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“етнически въпроси и миграция

      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
      Лилия Макавеева

      www.integrobg.org

      Адрес:
      гр. Разград, ул. „Осъм“ № 4

      • ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ
       ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕетнически въпроси и миграция

       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
       Деян Колев

       www.amalipe.com

       Адрес:
       гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 19, корпус IV, вх. В, ет. 2

       • ФОНДАЦИЯ „ГЮЛЧАЙ“
        ФОНДАЦИЯ „ГЮЛЧАЙ“етнически въпроси и миграция

        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
        Мария Стоименова

        Адрес:
        гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 446, вх. Б, ет. 2, ап. 26

        • СДРУЖЕНИЕ „МИГ – СОФИЯ“
         СДРУЖЕНИЕ „МИГ – СОФИЯ“етнически въпроси и миграция

         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
         Христо Христов

         Адрес:
         гр. София, ул. „Владимир Минков-Лотков“, бл. 7, ет. 4, ап. 10

         • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
          БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВОзаконодателство, застъпничество, публични политики

          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
          Любен Панов

          www.bcnl.org

          Адрес:
          гр. София, ул. Христо Белчев“ № 3, ет. 2

          • ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ – ГИСДИ
           ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ – ГИСДИзаконодателство, застъпничество, публични политики

           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
           Михаил Мирчев

           www.gisdi.eu

           Адрес:
           гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 2А

           • ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
            ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИзаконодателство, застъпничество, публични политики

            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
            Павлина Петрова

            www.forum-bg.org

            Адрес:
            гр. София, ул. „Йордан Йовков“, бл. 14, вх. В, ап. 39

            • ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“
             ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“законодателство, застъпничество, публични политики

             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
             Ева Попова

             www.safetyonthestreets.com

             Адрес:
             гр. Бургас, к-с ‘Славейков“, бл. 34/4/7

             • ФОНДАЦИЯ ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
              ФОНДАЦИЯ ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТОзащита на правата на човека

              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
              Ася Добруджалиева

              www.habitatbulgaria.org/a>

              Адрес:
              гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 55, ап. 1

              • СДРУЖЕНИЕ „СПРАВЕДЛИВОСТ 21“
              • ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
              • ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ
               ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕздравеопазване

               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
               Стефан Панайотов

               www.romanyhealth.com

               Адрес:
               гр. Сливен, ул. „Сан Стефано“ № 62

               • НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“
                НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“здравеопазване

                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                Петко Кенанов

                Адрес:
                гр. София, улица „Триадица“ 5Б, ет. 1

                • ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
                 ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪКикономическо развитие

                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                 Светлодара Петрова

                 www.newprogress.eu

                 Адрес:
                 гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 5

                 • АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ
                  АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯикономическо развитие

                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                  Райна Миткова-Тодорова

                  www.acabg.bg

                  Адрес:
                  гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6

                  • СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“
                   СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“култура и културно-историческо наследство

                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                   Нонка Матова

                   www.trakiaplovdiv.org

                   Адрес:
                   гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 49

                   • СДРУЖЕНИЕ „СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР. ЛУКОВИТ“
                    СДРУЖЕНИЕ „СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР. ЛУКОВИТ“култура и културно-историческо наследство

                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                    Георги Георгиев

                    www.ngo.lukovit.bg

                    Адрес:
                    гр. Луковит, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7

                    • ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО – ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“
                     ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО – ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“култура и културно-историческо наследство

                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                     Яни Янев

                     www.trakiya-kj.hit.bg

                     Адрес:
                     гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 11

                     • Фондация ИЗИАРТ
                      Фондация ИЗИАРТкултура и културно-историческо наследство

                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                      Станка Желева

                      www.easyartbg.com

                      Адрес:
                      гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 39, ет. 6, ап. 20

                      • ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛНИ ИНЦИАТИВИ
                       ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛНИ ИНЦИАТИВИмеждународни и европейски въпроси и политики

                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                       Цанко Шандров

                       Адрес:
                       гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 70-72, ап. 13

                       • НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
                        НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМмладежки въпроси и политики

                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                        Илина Мутафчиева

                        www.nmf.bg

                        Адрес:
                        гр. София, бул. „Васил Априлов“ № 35

                        • ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
                         ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕмладежки въпроси и политики

                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                         Красимир Петков

                         www.onprs.eu

                         Адрес:
                         гр. София, ул. „8-ми декември“ бл. 23А, ет. 1

                         • АСОЦИАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИ
                          АСОЦИАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИмладежки въпроси и политики

                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                          Ивайло Богомилов

                          www.aegee-sofia.org

                          Адрес:
                          гр. София, ул. „Любата“ № 11, ет. 3, ап. 11

                          • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ НА ООН
                           НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ НА ООНмладежки въпроси и политики

                           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                           Михаела Пенчева

                           www.naunyc.com

                           Адрес:
                           гр. София, пл. „Народно събрание“ № 10, ет. 3, стая 302

                           • АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
                            АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИмладежки въпроси и политики

                            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                            Ангел Петровbr/>
                            www.youthassociation.bg

                            Адрес:
                            гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 119, вх. Б, ет. 10, ап. 108

                            • ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
                             ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕобразование и наука

                             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                             Мариана Банчева

                             www.progresivno.org

                             Адрес:
                             гр. София, 1164, бул. „Драган Цанков“ №12-16

                             • СДРУЖЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИ ОТБОРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
                              СДРУЖЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИ ОТБОРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИобразование и наука

                              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                              Алексей Христов

                              www.olympicbg.org

                              Адрес:
                              гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 26, ап. 6

                              • ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ИРИОН
                               ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ИРИОНобразование и наука

                               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                               Галя Маринова

                               www.pueron.org

                               Адрес:
                               гр. София 1612, ул. „Плиска“ № 2, вх. Г, ап. 64

                               • АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ
                                АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИобразование и наука

                                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                Анна Димитрова

                                www.roditeli.org

                                Адрес:
                                гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 5

                                • СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“
                                 СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“образование и наука

                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                 Донка Панайотова

                                 www.drom-vidin.org

                                 Адрес:
                                 гр. Видин, к-с „Съединение“ бл. 4, партер

                                 • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ
                                  БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯправа на жените и равнопоставеност на половете

                                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                  Геновева Тишева

                                  www.bgrf.org

                                  Адрес:
                                  гр. София, бул. „Васил Левски“ № 33

                                  • НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
                                   НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТАправата на децата

                                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                   Георги Богданов

                                   www.nmd.bg

                                   Адрес:
                                   гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 58, ет. 4

                                   • ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
                                    ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯправата на хората с увреждания

                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                    Адриана Стоименова

                                    www.cprp.org

                                    Адрес:
                                    гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 112, ет. 1

                                    • СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                                     СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯправата на хората с увреждания

                                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                     Красимир Коцев

                                     www.disability-bg.org

                                     Адрес:
                                     гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 8

                                     • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
                                      БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯправата на хората с увреждания

                                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                      Любка Александрова

                                      www.bapid.com

                                      Адрес:
                                      гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 8

                                      • ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“
                                       ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“правата на хората с увреждания

                                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                       Владислава Цолова

                                       www.autism-bg.eu

                                       Адрес:
                                       гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Банат“ № 24-26, вх. А, ап. 12

                                       • ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
                                        ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАДправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                        Георги Димитров

                                        www.watch.ngo-rz.org

                                        Адрес:
                                        гр. Разград, ж.к. „Освобождение“ бл. 34, ет. 1

                                        • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИ
                                         БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                         Владимир Тодоров

                                         www.bazk.org

                                         Адрес:
                                         гр. София 1606, ул. „Лайош Кошут“№ 16, ет. 1

                                         • ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ
                                          ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                          Недялка Русева

                                          Адрес:
                                          гр. Шумен, ул. „Христо Ботев“ № 13

                                          • ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
                                           ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕразвитие на гражданското общество

                                           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                           Ива Таралежкова

                                           www.bgactivecitizen.eu

                                           Адрес:
                                           гр. София, бул. „Ген. И. Тотлебен“ № 43, ет. 2, ап. 6

                                           • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
                                            ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯразвитие на гражданското общество

                                            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                            Таня Балова

                                            www.isi-bg.org

                                            Адрес:
                                            гр. София, ул. „Триадица“ № 5Б, ет. 6, офис 600

                                            • СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „КВ. БОЯНА-КВ. 54А“
                                             СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „КВ. БОЯНА-КВ. 54А“развитие на гражданското общество

                                             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                             Светла Ваташка

                                             Адрес:
                                             гр. София, ул. „Воденичница“ № 1А

                                             • ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
                                              ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕразвитие на местните общности

                                              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                              Здравко Сечков

                                              www.flgr.bg

                                              Адрес:
                                              гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. Йерусалим, бл. 51, бизнес сграда, офис 2

                                              • СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ДИОНА
                                               СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ДИОНАразвитие на местните общности

                                               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                               Георги Йотов

                                               Адрес:
                                               гр. Враца 3000, ул. „Ангел Грамчев“ № 1, ап. 11

                                               • СДРУЖЕНИЕ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК“
                                                СДРУЖЕНИЕ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК“развитие на местните общности

                                                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                Жельо Желев

                                                www.verniatnastoinik.org

                                                Адрес:
                                                гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 21, вх. 5, ап. 6

                                                • СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ – СТАРА ЗАГОРА
                                                 СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ – СТАРА ЗАГОРАсоциални въпроси и пазар на труда

                                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                 Вени Петрова

                                                 www.hrc-stz.eu

                                                 Адрес:
                                                 гр. Стара Загора, ул. „Парчевич“ № 2, офис сграда

                                                 • СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, ЛЕТИЩЕ-СОФИЯ
                                                  СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, ЛЕТИЩЕ-СОФИЯсоциални въпроси и пазар на труда

                                                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                  Емилия Георгиева

                                                  Адрес:
                                                  гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1

                                                  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ
                                                   БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИсоциални въпроси и пазар на труда

                                                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                   Костадин Недев

                                                   Адрес:
                                                   гр. София, ул. „Студен кладенец“ № 48

                                                   • СДРУЖЕНИЕ „ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА“
                                                    СДРУЖЕНИЕ „ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА“социални въпроси и пазар на труда

                                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                    Йоана Минева-Костова

                                                    Адрес:
                                                    гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 3

                                                    • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ
                                                     АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТфизическо възпитание и спорт

                                                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                     Йоанна Дочевска

                                                     www.bulsport.bg

                                                     Адрес:
                                                     гр. София, ул. „Триадица“ № 5Б

                                                     • БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯ
                                                      БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯфизическо възпитание и спорт

                                                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                      Илия Коцев

                                                      Адрес:
                                                      гр. София, 1040, бул. „Васил Левски“ № 75

                                                      • АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА“
                                                       АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА“читалищна дейност и самодейност

                                                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                       Георги Петров

                                                       www.association.bg

                                                       Адрес:
                                                       гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 383, вх. А, ап. 32

                                                       • СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА-АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“
                                                        СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА-АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“читалищна дейност и самодейност

                                                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                        Емилия Лисичкова

                                                        Адрес:
                                                        гр. София 1606, бул. „Едуард Тотлебен“ № 43, ет. 2, ап. 6

                                                        • Даниела Божинова
                                                         Даниела БожиноваЧлен на УС

                                                         Даниела Божинова е изследовател, активист и публицист в областта на демокрацията, човешките права и зелените политики. Тя е председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас и член на управителния съвет на международната коалиция за пряка демокрация Democracy International. Има дългогодишен опит в разработване и управление на проекти и референдумни кампании, като напоследък работи за напредък на електронната демокрация в България.

                                                        • Росица Джамбазова
                                                         Росица ДжамбазоваЧлен на УС

                                                         Росица Джамбазова е директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството от 1999 г. С богат опит в сферата на предприемачеството, развитие на човешките ресурси, разработване на проекти и стратегии, както и работа в мрежи. Обучител и ментор по развитие на общности и партньорства, иновативни инициативи и проекти, предприемачество, мениджмънт и маркетинг, устойчив туризъм и развитие, развитие на селски райони и местни инициативни групи.

                                                        Свържете се с нас

                                                        Свържете се с нас

                                                        Смяна на текста captcha txt