Начало / Участие на ФГУ / Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове към 43-то НС

Обществен съвет към КВНОЖГ – Членове 43-то НС

 • ФОНДАЦИЯ „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
  ФОНДАЦИЯ „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“IT развитие

  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
  Анна Найденова

  www.ictalent.org

  Адрес:
  гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133, Бизнес иновационен център ИЗОТ, ет. 2, офис 290

  • СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ – БАСКОМ
   СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ – БАСКОМIT развитие

   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
   Мая Маринова-Велкова

   www.basscom.org

   Адрес:
   гр. София, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 11 Б, етаж 1

   • АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
    АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНАвъпроси на българите в чужбина

    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
    Адриана Любенова

    Адрес:
    гр. София 1113, ул. „акад. Георги Бончев“, бл. 3

    • СДРУЖЕНИЕ „ТУК-ТАМ“
     СДРУЖЕНИЕ „ТУК-ТАМ“въпроси на българите в чужбина

     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
     Георги Пенчев

     www.tuk-tam.bg

     Адрес:
     гр. София 1618, ул. „Любляна“ № 4

     • ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“
      ФОНДАЦИЯ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“дарителство и доброволчество

      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
      Илияна Николова

      www.wcif-bg.org

      Адрес:
      гр. София 1408, ул. „Енос“ № 7

      • СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
       СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТАекология и околна среда

       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
       Веселин Сотиров

       www.szp1991.org

       Адрес:
       гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 1

       • СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“
        СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО“етнически въпроси и миграция

        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
        Лилия Макавеева

        www.integrobg.org

        Адрес:
        гр. Разград, ул. „Осъм“ № 4

        • ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ
         ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕетнически въпроси и миграция

         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
         Деян Колев

         www.amalipe.com

         Адрес:
         гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 19, корпус IV, вх. В, ет. 2

         • ФОНДАЦИЯ „ГЮЛЧАЙ“
          ФОНДАЦИЯ „ГЮЛЧАЙ“етнически въпроси и миграция

          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
          Мария Стоименова

          Адрес:
          гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 446, вх. Б, ет. 2, ап. 26

          • СДРУЖЕНИЕ „МИГ – СОФИЯ“
           СДРУЖЕНИЕ „МИГ – СОФИЯ“етнически въпроси и миграция

           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
           Христо Христов

           Адрес:
           гр. София, ул. „Владимир Минков-Лотков“, бл. 7, ет. 4, ап. 10

           • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
            БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВОзаконодателство, застъпничество, публични политики

            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
            Любен Панов

            www.bcnl.org

            Адрес:
            гр. София, ул. Христо Белчев“ № 3, ет. 2

            • ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ – ГИСДИ
             ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ – ГИСДИзаконодателство, застъпничество, публични политики

             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
             Михаил Мирчев

             www.gisdi.eu

             Адрес:
             гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 2А

             • ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
              ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИзаконодателство, застъпничество, публични политики

              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
              Павлина Петрова

              www.forum-bg.org

              Адрес:
              гр. София, ул. „Йордан Йовков“, бл. 14, вх. В, ап. 39

              • ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“
               ФОНДАЦИЯ „БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ ОТ ВАЛЯ“законодателство, застъпничество, публични политики

               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
               Ева Попова

               www.safetyonthestreets.com

               Адрес:
               гр. Бургас, к-с ‘Славейков“, бл. 34/4/7

               • ФОНДАЦИЯ ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
                ФОНДАЦИЯ ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТОзащита на правата на човека

                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                Ася Добруджалиева

                www.habitatbulgaria.org/a>

                Адрес:
                гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 55, ап. 1

                • СДРУЖЕНИЕ „СПРАВЕДЛИВОСТ 21“
                • ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
                • ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ
                 ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕздравеопазване

                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                 Стефан Панайотов

                 www.romanyhealth.com

                 Адрес:
                 гр. Сливен, ул. „Сан Стефано“ № 62

                 • НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“
                  НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО“здравеопазване

                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                  Петко Кенанов

                  Адрес:
                  гр. София, улица „Триадица“ 5Б, ет. 1

                  • ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
                   ИНСТИТУТ ЗА НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪКикономическо развитие

                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                   Светлодара Петрова

                   www.newprogress.eu

                   Адрес:
                   гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 5

                   • АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ
                    АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯикономическо развитие

                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                    Райна Миткова-Тодорова

                    www.acabg.bg

                    Адрес:
                    гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6

                    • СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“
                     СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“култура и културно-историческо наследство

                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                     Нонка Матова

                     www.trakiaplovdiv.org

                     Адрес:
                     гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 49

                     • СДРУЖЕНИЕ „СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР. ЛУКОВИТ“
                      СДРУЖЕНИЕ „СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГР. ЛУКОВИТ“култура и културно-историческо наследство

                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                      Георги Георгиев

                      www.ngo.lukovit.bg

                      Адрес:
                      гр. Луковит, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7

                      • ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО – ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“
                       ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО – ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“култура и културно-историческо наследство

                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                       Яни Янев

                       www.trakiya-kj.hit.bg

                       Адрес:
                       гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 11

                       • Фондация ИЗИАРТ
                        Фондация ИЗИАРТкултура и културно-историческо наследство

                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                        Станка Желева

                        www.easyartbg.com

                        Адрес:
                        гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 39, ет. 6, ап. 20

                        • ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛНИ ИНЦИАТИВИ
                         ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛНИ ИНЦИАТИВИмеждународни и европейски въпроси и политики

                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                         Цанко Шандров

                         Адрес:
                         гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 70-72, ап. 13

                         • НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
                          НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМмладежки въпроси и политики

                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                          Илина Мутафчиева

                          www.nmf.bg

                          Адрес:
                          гр. София, бул. „Васил Априлов“ № 35

                          • ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
                           ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕмладежки въпроси и политики

                           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                           Красимир Петков

                           www.onprs.eu

                           Адрес:
                           гр. София, ул. „8-ми декември“ бл. 23А, ет. 1

                           • АСОЦИАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИ
                            АСОЦИАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТИмладежки въпроси и политики

                            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                            Ивайло Богомилов

                            www.aegee-sofia.org

                            Адрес:
                            гр. София, ул. „Любата“ № 11, ет. 3, ап. 11

                            • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ НА ООН
                             НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ КЛУБОВЕ НА ООНмладежки въпроси и политики

                             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                             Михаела Пенчева

                             www.naunyc.com

                             Адрес:
                             гр. София, пл. „Народно събрание“ № 10, ет. 3, стая 302

                             • АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
                              АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИмладежки въпроси и политики

                              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                              Ангел Петровbr/>
                              www.youthassociation.bg

                              Адрес:
                              гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 119, вх. Б, ет. 10, ап. 108

                              • ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
                               ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕобразование и наука

                               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                               Мариана Банчева

                               www.progresivno.org

                               Адрес:
                               гр. София, 1164, бул. „Драган Цанков“ №12-16

                               • СДРУЖЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИ ОТБОРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
                                СДРУЖЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИ ОТБОРИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИобразование и наука

                                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                Алексей Христов

                                www.olympicbg.org

                                Адрес:
                                гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 26, ап. 6

                                • ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ИРИОН
                                 ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ИРИОНобразование и наука

                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                 Галя Маринова

                                 www.pueron.org

                                 Адрес:
                                 гр. София 1612, ул. „Плиска“ № 2, вх. Г, ап. 64

                                 • АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ
                                  АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИобразование и наука

                                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                  Анна Димитрова

                                  www.roditeli.org

                                  Адрес:
                                  гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 5

                                  • СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“
                                   СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ДРОМ“образование и наука

                                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                   Донка Панайотова

                                   www.drom-vidin.org

                                   Адрес:
                                   гр. Видин, к-с „Съединение“ бл. 4, партер

                                   • БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ
                                    БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯправа на жените и равнопоставеност на половете

                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                    Геновева Тишева

                                    www.bgrf.org

                                    Адрес:
                                    гр. София, бул. „Васил Левски“ № 33

                                    • НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
                                     НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТАправата на децата

                                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                     Георги Богданов

                                     www.nmd.bg

                                     Адрес:
                                     гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 58, ет. 4

                                     • ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
                                      ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯправата на хората с увреждания

                                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                      Адриана Стоименова

                                      www.cprp.org

                                      Адрес:
                                      гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 112, ет. 1

                                      • СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                                       СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯправата на хората с увреждания

                                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                       Красимир Коцев

                                       www.disability-bg.org

                                       Адрес:
                                       гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 8

                                       • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
                                        БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯправата на хората с увреждания

                                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                        Любка Александрова

                                        www.bapid.com

                                        Адрес:
                                        гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 8

                                        • ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“
                                         ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“правата на хората с увреждания

                                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                         Владислава Цолова

                                         www.autism-bg.eu

                                         Адрес:
                                         гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Банат“ № 24-26, вх. А, ап. 12

                                         • ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
                                          ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАДправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                          Георги Димитров

                                          www.watch.ngo-rz.org

                                          Адрес:
                                          гр. Разград, ж.к. „Освобождение“ бл. 34, ет. 1

                                          • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИ
                                           БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ КАТАСТРОФИправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                           ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                           Владимир Тодоров

                                           www.bazk.org

                                           Адрес:
                                           гр. София 1606, ул. „Лайош Кошут“№ 16, ет. 1

                                           • ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ
                                            ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМправосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред

                                            ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                            Недялка Русева

                                            Адрес:
                                            гр. Шумен, ул. „Христо Ботев“ № 13

                                            • ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
                                             ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕразвитие на гражданското общество

                                             ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                             Ива Таралежкова

                                             www.bgactivecitizen.eu

                                             Адрес:
                                             гр. София, бул. „Ген. И. Тотлебен“ № 43, ет. 2, ап. 6

                                             • ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
                                              ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯразвитие на гражданското общество

                                              ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                              Таня Балова

                                              www.isi-bg.org

                                              Адрес:
                                              гр. София, ул. „Триадица“ № 5Б, ет. 6, офис 600

                                              • СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „КВ. БОЯНА-КВ. 54А“
                                               СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „КВ. БОЯНА-КВ. 54А“развитие на гражданското общество

                                               ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                               Светла Ваташка

                                               Адрес:
                                               гр. София, ул. „Воденичница“ № 1А

                                               • ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
                                                ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕразвитие на местните общности

                                                ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                Здравко Сечков

                                                www.flgr.bg

                                                Адрес:
                                                гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. Йерусалим, бл. 51, бизнес сграда, офис 2

                                                • СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ДИОНА
                                                 СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА – ДИОНАразвитие на местните общности

                                                 ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                 Георги Йотов

                                                 Адрес:
                                                 гр. Враца 3000, ул. „Ангел Грамчев“ № 1, ап. 11

                                                 • СДРУЖЕНИЕ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК“
                                                  СДРУЖЕНИЕ „ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК“развитие на местните общности

                                                  ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                  Жельо Желев

                                                  www.verniatnastoinik.org

                                                  Адрес:
                                                  гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 21, вх. 5, ап. 6

                                                  • СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ – СТАРА ЗАГОРА
                                                   СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ – СТАРА ЗАГОРАсоциални въпроси и пазар на труда

                                                   ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                   Вени Петрова

                                                   www.hrc-stz.eu

                                                   Адрес:
                                                   гр. Стара Загора, ул. „Парчевич“ № 2, офис сграда

                                                   • СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, ЛЕТИЩЕ-СОФИЯ
                                                    СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, ЛЕТИЩЕ-СОФИЯсоциални въпроси и пазар на труда

                                                    ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                    Емилия Георгиева

                                                    Адрес:
                                                    гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1

                                                    • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ
                                                     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИсоциални въпроси и пазар на труда

                                                     ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                     Костадин Недев

                                                     Адрес:
                                                     гр. София, ул. „Студен кладенец“ № 48

                                                     • СДРУЖЕНИЕ „ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА“
                                                      СДРУЖЕНИЕ „ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА“социални въпроси и пазар на труда

                                                      ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                      Йоана Минева-Костова

                                                      Адрес:
                                                      гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 3

                                                      • АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ
                                                       АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТфизическо възпитание и спорт

                                                       ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                       Йоанна Дочевска

                                                       www.bulsport.bg

                                                       Адрес:
                                                       гр. София, ул. „Триадица“ № 5Б

                                                       • БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯ
                                                        БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯфизическо възпитание и спорт

                                                        ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                        Илия Коцев

                                                        Адрес:
                                                        гр. София, 1040, бул. „Васил Левски“ № 75

                                                        • АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА“
                                                         АСОЦИАЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА“читалищна дейност и самодейност

                                                         ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                         Георги Петров

                                                         www.association.bg

                                                         Адрес:
                                                         гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 383, вх. А, ап. 32

                                                         • СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА-АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“
                                                          СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА-АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ“читалищна дейност и самодейност

                                                          ПРЕДСТАВИТЕЛ:
                                                          Емилия Лисичкова

                                                          Адрес:
                                                          гр. София 1606, бул. „Едуард Тотлебен“ № 43, ет. 2, ап. 6

                                                          Свържете се с нас

                                                          Свържете се с нас

                                                          Смяна на текста captcha txt