Обучение по програма Европа помага на три кметства да превърнат идеите си в проектни предложения

Начало / Новини / Обучение по програма Европа помага на три кметства да превърнат идеите си в проектни предложения
Начало / Новини / Обучение по програма Европа помага на три кметства да превърнат идеите си в проектни предложения

Обучение по програма Европа помага на три кметства да превърнат идеите си в проектни предложения

в Новини

Сдружение „Форум гражданско участие“ проведе на 27 и 28 септември т.г. обучение на тема : „Как да превърнем идеите си в проектни предложения“ Programa_Evropa_Logo (1) по проект „Вход за граждани“ – въвеждане на европейски  модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община“, който се  изпълнява  с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство с кметствата в с. Бистрица, с. Герман и с. Горни Богров.

Модератори на обучението бяха Ива Таралежкова, Диана Андреева и Десислава Христова от ФГУ. В рамките на два дни кметовете на кметства и представители на местната общност разработиха конкретен план за изпълнение на идеи, формулирани по време на обществените форуми, проведени през юли тази година във всяко кметство.

Идеите на общността послужиха като основа за бъдещи проекти, които да бъдат разработени и реализирани в трите кметства.

Конкретните проекти са под следните работни заглавия: „еАтлас“ – облагородяване на с. Бистрица с цел подобряване на информираността на гостите и туристите на селото; „Феникс – възраждане на сградата на старото училище в с. Герман” – създаване на условия за изграждане на културен център; „Горни Богров спортува” – изграждане на мултифункционална спортна площадка и подобряване на физическото здраве и спортна култура на жителите.TH4_1407TH4_1414

Обучението представи основните елементи и подходи при превръщане на една по-обща идея в конкретен план за търсене на финансиране чрез използване на подходящи дейности и подходи. Тази стъпка е логично следствие от проведените срещи, дискусии и работа в рамките на проекта. Разработените проектни предложения ще бъдат подкрепени от екипа на ФГУ при конкретно планиране за кандидатстване и при извършване на  необходимите подготвителни дейности за практическо реализиране на инициативи за развитие на всяко кметство.

Целта на обучението и последващите дейности от страна на ФГУ са част от мисията на организацията – да подкрепя инициативи за подобряване на средата за гражданско участие и за устойчиви връзки между кметствата и техните граждани, както и за изграждане на работещи партньорства с районните администрации и Столична община.

TH4_1418

Проект „Вход за граждани” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 г. от Сдружение „Форум Гражданско Участие” в партньорство с кметство с. Герман, кметство с. Горни Богров и кметство с. Бистрица.

Снимките са любезно предоставени от Тихомира Методиева-Тихич

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt