Отчет на ФГУ за 2018

Отчет на ФГУ за 2018

Форум Гражданско Участие публикува годишния си съдържателен и финансов отчет за 2018 година.

И през изминалата 2018 година Форум Гражданско Участие продължи и да работи в насоките, разписани в Стратегията на мрежата.

Сред ключовите дейности са продължаващото експертно участие на ФГУ в комитета и подкомитета за наблюдение по Оперативна програма „Добро управление“, в работна група в рамките на Инициатива за открито управление, в Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и други.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt