Обучение за обществени консултации по „Вход за граждани“

Начало / Новини / Обучение за обществени консултации по „Вход за граждани“
Начало / Новини / Обучение за обществени консултации по „Вход за граждани“

Обучение за обществени консултации по „Вход за граждани“

От
в Новини

Обучение за представители на общинските администрации и на партньорските граждански организации от общините Враца, Карлово, Кърджали и Търговище се проведе на 1, 2 и 3 декември в рамките на инициативата „Вход за граждани“ на Форум Гражданско Участие и БЦНП, подкрепена от Фонд Активни граждани – България.

Основна тема на обучението бе платформата Consul, която и четирите общини избраха да адаптират в работата си с цел подобряване на взаимодействието с граждани. Подробно бяха разяснени етапите и детайлите около внедряването на платформата – както технически, така и по отношение на цялостната визия на всяка отделна страница.

В рамките на тридневната обучителна програма бяха дискутирани и други възможности за гражданско участие, каквито са обществените обсъждания, включително как успешно да проведем подобна среща с местната общност онлайн. Специално внимание бе отделено и на подготовката на подходяща комуникационна стратегия, чрез която повече хора да могат да научат както за платформата, така и за други възможности за гражданско участие, а такива в рамките на проекта тепърва предстоят. В следващите месеци ще бъдат проведени обществени обсъждания по избрани от общините теми, каквито вече бяха организирани в общините Монтана и Ловеч в средата на 2020 г.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.
                                                                              

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt