За взаимодействието между граждани и институции в Русе и Бургас

Начало / Новини / За взаимодействието между граждани и институции в Русе и Бургас
Начало / Новини / За взаимодействието между граждани и институции в Русе и Бургас

За взаимодействието между граждани и институции в Русе и Бургас

От
в Новини

За взаимодействието между граждани и институции в две български общини: каква е базата и кое трябва да се подобри в Русе и Бургас. #ГражданскиМониторинг

Измерената оценка на Индекс на гражданското участие показва средни резултати, граждански екипи за наблюдение върху работата на местните власти се сформират в двете общини

Темата за необходимостта от повишаване на прозрачността и отчетността в работата на общинските администрации и общинските съвети не е нова; за важността от насърчаване на гражданското участие и упражняване на контрол върху работата на институциите – също. Една от възможните причини да продължаваме да говорим по тези въпроси е усещането за всеобщо недоверие във властите и на национално, и на местно ниво. Понятието „недоверие“ само по себе си звучи абстрактно, но сме свидетели на случаи от реалната действителност у нас, които му придават съвсем  ясен образ. Например решението за приватизация на общински път в парк „Росенец“, взето през 2020 г. в разрез с обществения интерес и в противоречие с правилата на работа на Общински съвет Бургас. Или проблемът със замърсяването на въздуха в Русе, който неговите граждани изпитват от години. Прехвърлянето между отделни институции на отговорността за решаването му илюстрира пътя към едно състояние на гражданска обезвереност и съмнение, че казусът изобщо ще бъде решен някога.

Липсата на достатъчно и разнообразни механизми за наблюдение и включване на граждани и организации в процесите по вземане на политически решения, от своя страна, води до ограничена гражданска активност. Ако спрем погледа си върху институциите на местната власт, има общини, където е в сила наредба за обществени консултации. Нерядко, обаче, тези нормативни актове не се прилагат (адекватно) или имат нужда от усъвършенстване, за да работят наистина ефективно. Резултатът от това е лоша информираност, слаба мотивация и ниски нива на взаимодействие.

Не на последно място, нужно е желание за развиване на политическата култура на обществото и на навика за гражданско участие от страна на самите граждани. Необходимо е да има повече инициативи „отдолу-нагоре“, които да доведат до промяна в институционалната среда.

Три български граждански организации се заеха с това да спомогнат за подобряване на условията за активно включване на различни заинтересовани страни във вземането на решения в две общини – Русе и Бургас. Националната мрежа Форум Гражданско Участие, Европейски пространства 21 – Русе и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива –  Бургас вече започнаха да изследват какви са нивата на гражданска активност в тези общини, къде има проблеми и кои са възможните решения, за да се постигне по-добро взаимодействие между институции и граждани.

Промяна в Индекса на гражданското участие

Методът на Индекса е разработен от Форум Гражданско Участие и включва провеждане на фокус-група от граждани, представители на неправителствени организации, бизнес, културни институции и местни власти. През месец февруари т.г. бяха проведени фокус групи за измерване оценката на т. нар. Индекс на гражданското участие в двете общини – за последно подобно изследване относно състоянието на гражданското участие в Русе и Бургас е било правено през 2015-2016 г. От докладите и за двете общини става ясно, че твърде голяма промяна в нивото и ефективността от взаимодействието между гражданите и институциите на местната власт няма, макар че оценката за Бургас говори по-скоро за положително развитие. „Градусът“ на гражданското участие там е повишен като стойност в сравнение с предходното изследване (3,39 в сравнение с 2,59 за 2016 г.), като пълното съдържание на анализа и всички препоръки към местната власт и към гражданските формирования можете да прочетете тук.

Общата оценка за община Русе също се повишава, но отново е под 3 – 2.94 при 2.69 през 2015-2016 г. Основните изводи от изследването са за леко влошена институционална среда заради формално работещи консултативни структури, запазено средно ниво на активност у гражданите и НПО, но пък по-добра ефективност от гражданското участие. Докладът за община Русе също е достъпен за четене на интернет страницата www.index.fgu.bg, където ще намерите анализите и от предходни изследвания, включително за Индекса на гражданското участие в Столична община за 2020 г. (линк).

Провеждането на оценката е стартова дейност в рамките на инициативата „Граждански мониторинг за прозрачно управление“ на организациите, посочени по-рано, чието осъществяване е възможно благодарение на подкрепата на Фондация „Америка за България“. Следващата стъпка пред Форум Гражданско Участие, Европейски пространства 21 и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива е задействането на вече сформираните групи от активни жители в общините Русе и Бургас, или така наречените граждански екипи за наблюдение (ГЕН). През следващите месеци ГЕН ще правят мониторинг на избрани политики и проекти в двете общини, като обобщена информация за извършения от тях няколкомесечен анализ ще бъде представен в началото на 2022 г.

За контакти и повече информация: office@fgu.bg.

Подкрепата за сдружения „Форум Гражданско Участие“, „Европейски пространства 21“ и „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

000

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt