Становище относно „Партньорство за открито управление“

Начало / Новини / Становище относно „Партньорство за открито управление“
Начало / Новини / Становище относно „Партньорство за открито управление“

Становище относно „Партньорство за открито управление“

От
в Новини, Становища

Форум Гражданско Участие входира становище относно Проект на ПМС за координация на участието на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, публикуван на www.strategy.bg.

Една от основните функции на Съвета е провеждането на консултативен процес, включващ максимално широк кръг заинтересовани страни. Поради това членовете на ФГУ изразяват мнението, че трябва ясно да се разпишат стъпките за включване на организациите на гражданското общество и бизнеса в процеса на разработване на Плана за действие, в неговото изпълнение и оценка, както и в работата на Съвета.

Ето и конкретни предложения от името на мрежата, които да бъдат интегрирани в ПМС:

  • Да се разпише механизъм за определяне на участниците, представители на ЮЛНЦ, гарантиращ равнопоставеност между членовете, включително – и като брой;
  • Създаване на Пътна карта към ПМС, осигуряваща прозрачност и взаимодействие между всички заинтересовани страни в разработването на Плана за действие;
  • Ясно формулиран консултативен процес при изпълнение и отчитане на плана;
  • Осигуряване на публичност на работата на Съвета с цел обществена информираност и разписване на ясни процедури при възлагането на информационни кампании на подизпълнители; използване на специалната секция в портала за обществени консултации strategy.bg;
  • Планът за действие трябва да има ясно регламентиран срок – доколкото практиката в останалите страни от Партньорството това са две години, да се разпише това изрично в ПМС;
  • Осигуряване на равнопоставеност на представителите на администрацията и на гражданските организации в Съвета, включително и чрез избиране на един или двама съпредседатели, които са от граждански организации.

Цялото становище можете да прочетете тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt