Защо е важно да участваме?

Начало / Новини / Защо е важно да участваме?
Начало / Новини / Защо е важно да участваме?

Защо е важно да участваме?

Видеоматериалът от поредицата „Входове за граждани“ разказва за смисъла и ползите от гражданското участие и за една от стъпките, чрез които взаимодействието между гражданите и институциите на местната власт да бъде по-уредено, ясно и достъпно.

 

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК

Вход за граждани_нова корица - Copy

 

 

Active-citizens-fund„Вход за граждани“ е съвместна инициатива на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право и се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt