Първа среща на Обществен съвет към КПУГВГО

Начало / Без категория / Първа среща на Обществен съвет към КПУГВГО
Начало / Без категория / Първа среща на Обществен съвет към КПУГВГО

Първа среща на Обществен съвет към КПУГВГО

От
в Без категория

Днес, 18.05.2022 година се проведе първото заседание на учредения Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 47-то Народно събрание.

Присъстваха 15 от общо 21 членове на Съвета, както и председателят на Комисията, Станислав Балабанов. Заседанието бе водено от председателя на Съвета, Ива Таралежкова от Форум Гражданско Участие. Сред въпросите от дневния ред бяха правилата за работа на Съвета, избор на заместник председатели и приоритети за работа през годината.

За заместник – председатели бяха избрани следните членове на Съвета:

 • Български център за нестопанско право – организация с дългогодишна експертиза в развитието на правната рамка и подобряване средата за работа и участие на гражданските организации, и
 • Национален младежки форум – мрежа от младежки организации от цялата страна, работеща по всички теми, свързани с младежкото развитие, дейности и участие.

След активно включване на членовете в дебат относно приоритетите на Съвета, като основни линии се откроиха следните актуални теми за 2022 година:

 • Широко обсъждане и приемане на Закон за доброволчеството (налице е внесен законопроект в 47-то Народно събрание)
 • Широка обществена дискусия за приемане на промени в Закона за прякото гражданско участие (обявено намерение за внасяне на предложение от ПП ИТН, както и стартирана Гражданска инициатива), и
 • Приемане на промени в ЗЮЛНЦ за регламентиране на възможността за онлайн провеждане на заседание на Общото събрание на организациите;

Освен това членовете на Съвета очертаха и тематични насоки, по които да работят, а именно:

 • следване на Целите на ООН за устойчиво развитие 2030,
 • подобряване на законодателството и неговото прилагане с цел ефективно участие на гражданите в обсъждането и вземането на решения на местно и национално ниво,
 • подпомагане разработването и приемането на Закон за младежта и Стратегия за младежта,
 • Закон за международно сътрудничество и развитие,
 • Закон за хората с увреждания,
 • Гражданско образование и култура.

IMG-20220519-WA0000-18.05.2022

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt