„Вход за граждани“: гражданство в действие (Част I)

Начало / Новини / „Вход за граждани“: гражданство в действие (Част I)
Начало / Новини / „Вход за граждани“: гражданство в действие (Част I)

„Вход за граждани“: гражданство в действие (Част I)

Историческият опит доказва, че участието на гражданите в управлението е основен елемент на демокрацията. То може да се осъществява чрез различни механизми, под различни форма и на различни нива. Но неотменна остава грижата за възпитанието в гражданска култура и обществена активност, за изграждане на доверие и градивно партньорство между властта и гражданите. С дълбока убеденост за важността на темата, в края на 2019 година сдружението „Форум Гражданско Участие“ (ФГУ) с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейската икономическо пространство и фонд „Активни граждани“,  даде началото на инициативата „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“. В партньорство с Българския център за нестопанско право бе очертана основната цел: подобряване качеството на гражданско участие,  повишаване на гражданската култура и обществената активност на местно ниво.

Упражняване на гражданството – мисията възможна

Все повече изследвания показват, че гражданите виждат смисъл от участието си на местно ниво. Не във всички общини у нас, обаче, има достатъчно възможности за взаимодействие между институции и граждани, липсва и достатъчно информация за съществуващи добри модели“,  анализира ситуацията Ива Таралежкова от Форум Гражданско Участие. Така чрез проекта „Вход за граждани“ местните власти в България бяха поканени да участват в национален конкурс, за да бъдат избрани най-мотивираните, готови за предизвикателствата пред управлението и комуникацията с гражданите.

А одобрените можеха да разчитат на безвъзмездна подкрепа за адаптиране и прилагане на един или няколко от избраните инструменти за подобряване на гражданското участие: първият –  Наредбата за провеждане на обществени консултации, която дава  възможност за създаване на ясен и демократичен инструмент за участие на гражданите в процеса на вземане на решения; вторият -механизъм и фонд за подкрепа на местни граждански инициативи, чрез които общината насърчава самоинициативата и самоорганизирането на гражданите и гражданските организации за решаването на обществено важни въпроси и третият – дигиталната платформа за гражданско участие CONSUL – най-широко използваният инструмент в света, въведен в употреба в над 130 публични администрации по света, с изградена положителна репутация и носител на редица награди. Важно изискване бе и задължителното участие на поне една местна гражданска организация, която също да бъде включена  в изпълнението на дейностите по проекта. Одобрение спечелиха седем пилотни общини – Враца, Карлово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Търговище и Столична община.

Националната среща на гражданското участие и изложение на работещи практики под надслов „Вход за граждани“ сложи началото на активната работа по изпълнението на проекта. Форумът събра повече от 120 представители на граждански организации и на местната власт от цялата страна, експерти, гости от чужбина, медии. Последваха информационни кампании в пилотните общини за активизиране на различни групи от местното население; направени бяха  обучения за работа с дигиталната платформа за гражданско участие CONSUL, осъществиха се различни конкретни дейности на терен. Във включените в проекта общини, както още в Русе и Бургас, ФГУ проведе и традиционното изследване на индекса за гражданско участие на местно ниво (https://index.fgu.bg/).

Връхлетялата ни пандемия от COVID-19 подложи на изпитание търпението, издръжливостта, отзивчивостта на участниците в проекта. Наложи промени в деловия график, стимулира екипите да откриват неочаквани възможности, извика на живот нови форми на работа. На практика бе доказано, че кризите могат да предизвикват добри решения в името на ясно поставените цели: улеснен достъп до разработването на местните политики, по-добра информираност на гражданите и повишаване на тяхната активност, повече прозрачност на управлението и по-високо обществено доверие в местните институции.

Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo Pressconference Citizen Entry

Отдясно наляво: Надя Шабани (Български център за нестопанско право), Ива Таралежкова, Георги Петров, Мила Станчева (Форум Гражданско Участие), заключителна пресконференция „Вход за граждани – истории с отворен край“, 19.05.2022. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

„Работим с почвата, за да има условия семената да пораснат“

Ние не сеем семе, не чакаме да пораснат дървета. Ние работим с почвата, за да има условия семената да пораснат“, така образно Весела Цанкова,  председател на УС на сдружение „Граждански инициативи – град Ловеч“, представи работата по проекта „Вход за граждани“. Акцентът в Ловеч е гражданското образование, доброволчеството, комуникацията с младите хора. За своя опит и успех в разрастване на доброволчеството разказват и в Монтана. Там, както подчертава Милен Гечовски (създател на първото социално предприятие в Монтана и на сдружението „Закрилници“ за младежи със специфични потребности) „отворихме  вход за младите хора.  Създадохме банка за доброволчество и станахме част от решенията на проблемите“.

Във Враца сдружението „Нов път“ – Хайредин отвори работилницата „Младежки будилник“, която чрез неформалните дискусии събира идеи и предложения към местната власт за решаване на проблемите, които младите имат във Враца и областта. През септември 2021 година в Карлово, с активното участие на  местния Център по правата на човека “Васил Левски“, Общинският съвет на Карлово утвърди Наредба да провеждане на обществените обсъждания. Наредби, които регулират обществените консултации, са факт и в още три общини – Кърджали, Ловеч и Търговище. А в Столична община, с партньорството на администрацията и общинското предприятие „Софияплан“ и благодарение усилията на сдружението „Платформа АГОРА“, юридическата експертиза на БЦНП и практическия опит на ФГУ в организиране и провеждане на обществени обсъждания се стигна до идеята за разработване на стандарт за обществените обсъждания и до създаването на координационен екип в общината, който да подготвя тези обсъждания.

Може да се каже, че като цяло много по-осъзната е необходимостта и активно се работи за системна и по-добра информираност на гражданите, за комуникация на достъпен език и адекватна обратна връзка, за активизиране на гражданското участие в управлението и увеличаване на доверието в институциите.

Безспорен успех на проекта „Вход за граждани“ е механизмът за изграждане, организация на дейността и новите инструменти за добра комуникация на местните кризисни щабове по време на пандемията в общините Монтана и Ловеч. Там в извънредна ситуация бяха  разработени правила за работа на кризисния щаб, за взаимодействие с доброволците в Ловеч и за реорганизация на социалните услуги в Монтана, от които правила се възползваха и други общини в страната.

А общинската администрация в Кърджали, с позитивното партньорство на „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”,  успя на базата на световната дигитална платформа за гражданско участие CONSUL, да създаде платформата „Кърджали за теб“. Тя е активна от месец септември 2021 година, като в нея ще се публикуват всички нормативни документи на общинската власт, дава възможност на хората да сигнализират за проблеми и отправят предложения към местната власт. Ангажирането на д-р Сезгин Бекир (дългогодишен секретар на община Кърджали и настоящ общински съветник) с каузата на проекта е ярко доказателство, че когато познаването в дълбочина на администрацията, местния парламент и на общинските дела е съпроводено с готовност да се работи открито, честно и в името на гражданите, резултатите са налице:  диалогът власт – граждани все повече се освобождава от напрежението и се изпълва с взаимно доверие.

В община Търговище, където местен партньор на ФГУ и БЦНП заедно с Общината е Клубът на НСО – Търговище, също направиха и поддържат платформата за граждански идеи и предложения, нарекоха я  „Търговище решава“. Заедно с прилагането на този модерен инструмент за консултиране с гражданите, там учредиха и фонд за подкрепа на местни граждански инициативи за решаване на обществено значими въпроси.

Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo Pressconference Citizen Entry

Представители на местните координационни екипи, ФГУ, БЦНП и партньори по проекта „Вход за граждани“, заключително събитие, 19.05.2022. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo

Автор на текста: Росинка Проданова

 

Active-citizens-fundТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt