Под парещото слънце на Югозапада: какво се случи на гражданската среща в Благоевград

Начало / Новини / Под парещото слънце на Югозапада: какво се случи на гражданската среща в Благоевград
Начало / Новини / Под парещото слънце на Югозапада: какво се случи на гражданската среща в Благоевград

Под парещото слънце на Югозапада: какво се случи на гражданската среща в Благоевград

От
в Новини

На 28.06.22 г. в Областния информационен център в Благоевград се проведе и третата поред регионална среща на Форум Гражданско Участие за активни граждански организации – този път от Югозапада.  Обобщението направи екипът на „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев“, а самото събитие бе възможно благодарение подкрепата на Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа.

Горещото време не попречи на организациите да обсъждаме активното мрежуване и сътрудничество, да поговорим за комуникацията, как да общуваме повече и по-качествено и какво е нужно за подобряване на средата, в която ние, гражданските организации, работим днес – институционална, медийна, обществена.

Включването на Петко Георгиев – медиен експерт, политически анализатор и председател на фондация „ПроМедиа“ – дългогодишен член на ФГУ, и споделяне на богат опит, с конкретни примери за ефективна комуникация, видимост и въздействие, за предимствата и предизвикателствата на социалните медии и дигиталния маркетинг за граждански организации бе интересно и полезно.

Мрежата на местно, регионално и национално ниво е изключително полезна за обмен на идеи, добри практики, подкрепа и съдействие за изграждане на капацитет, за защита, отстояване и популяризиране на каузи, за съвместни инициативи, за взаимодействие с институции. Дори и с различен профил и с различни целеви групи, гражданските организации от Благоевградска област намират обща сфера за взаимодействие.

Ето около какви предложения за следващи действия се обединиха участниците:

  • Практическо обучение по дигитален маркетинг за граждански организации – за достигане на по-широки публики;
  • Провеждане на регулярни регионални срещи – за поддържане на гражданската енергия;
  • В актуализираната Стратегия за развитие на гражданското общество да се предвидят мерки и финансиране за институционализиране на мрежи на регионално ниво (мини мрежуване), а не да се финансират отделни проекти на отделни организации, за да могат да се провеждат срещи регионални и национални, да се споделят опит и нови идеи, да се търсят възможни решения на предизвикателства и възникващи кризи, за активизиране и мотивиране за по-активно гражданско участие, особено млади хора;
  • В Европейската стратегия за развитие на гражданското общество, която организации от различни страни в Европа предложиха да бъде разработена в следващия план на ЕС, също да се предвидят мерки и финансиране за институционализиране и срещи на европейско ниво.

Изказваме своята признателност на ОИЦ Благоевград за домакинството, както и на Бойка Браткова и Росинка Проданова за вниманието и популяризирането на инициативата ни със своите репортажи и включвания на живо по БНР Благоевград.

IMG-6026IMG-6033  Slide logo-onlight-tag

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt