12 въпроса към ФГУ

Начало / Новини / 12 въпроса към ФГУ
Начало / Новини / 12 въпроса към ФГУ

12 въпроса към ФГУ

От
в Новини

Отговаряме на #Вашитевъпроси с нова рубрика в Instagram и Facebook страниците на Форум Гражданско Участие.

Множество изследвания сочат, че значителна част от българското общество изпитва недоверие и към институциите, и към формирования като гражданските организации*. За да преобърнем тази тенденция, поне що се касае до последните, ние от Форум Гражданско Участие се опитваме да разказваме колкото се може повече за работата на гражданските организации и ролята им в обществото, за същността на демократичните ценности, които изповядваме.

Една от причините за липсата на достатъчно доверие в организациите на гражданското общество е недостатъчната информираност за нашата дейност. Много хора знаят малко или нищо за нас, защото рядко присъстваме в продуктите на най-популярното у нас средство за масова комуникация – телевизията. Същевременно, като граждански организации често сме свидетели или обекти на негативна, нерядко фалшива информация относно целите на работата ни, атакувани сме дори персонално.

Ето защо решихме да попитаме няколко младежи кои са въпросите, които най-често изникват, когато стане дума за граждански организации – или по-популярното неправителствени организации; какво биха искали да научат за ФГУ и нашите каузи и как на практика осъществяваме мисията си. Първите три въпроса, на които отговаряме, са:

  1. Какво означава това, че Форум Гражданско Участие е „мрежа“ от граждански организации?
  2. Кои са признаците, по които Форум Гражданско Участие избира каузите, които подкрепя?
  3. С кои институции работи Форум Гражданско Участие?

Следете профилите ни в Instagram и Facebook, за да видите отговорите!

Вж. например проучването „Доверие към неправителствените организации през есента на 2021 г.“, осъществено от Алфа рисърч за Институт Отворено общество – София.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt