Закони, регламентиращи гражданското участие

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Закони, регламентиращи гражданското участие
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Закони, регламентиращи гражданското участие

Закони, регламентиращи гражданското участие

Списък на закони, регламенитащи гражданското участие в работата на публичните институции: 

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за достъп до обществена информация
 3. Закон за държавния служител
 4. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 5. Закон за обществените поръчки
 6. Закон за общинските бюджети
 7. Закон за омбудсмана
 8. Закон за опазване на околната среда
 9. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 10. Закон за събранията, минитнгите и манифестациите
 11. Закон за устройство на територията
 12. Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt