Учредителен меморандум

Начало / Без категория / Учредителен меморандум
Начало / Без категория / Учредителен меморандум

Учредителен меморандум

Форум Гражданско Участие

Учредителен меморандум

Ние, подписалите настоящия Меморандум организации, като отчитаме необходимостта от обединение и консолидирани действия на многобройните представителите на гражданското общество, с този Меморандум учредяваме Форум Гражданско Участие като независима и неиституционализирана платформа за общи действия с цел възстановяване на гражданския контрол над действията на властите. Заявяваме своята готовност за следните съвместни действия:

•    Утвърждаване на гражданското участие в процеса на вземане на политически решения като постоянно действаща практика на местно, регионално и централно ниво.

•    Ще обединяваме усилията си за партньорство, въздействие и натиск върху управляващите  във всички случаи, в които те отказват  ефективно включване на гражданите в разработването и формулирането на решенията и политиките на местно, регионално и централно ниво.

•    Ще настояваме пред следващото, 41-во Народно събрание за ясно и категорично законодателно регламентиране на гражданското участие в процеса на вземане на решения на всички нива и за конкретно формулирани задължения на управляващите в тази посока

•    Готови сме  да сътрудничим и да  съдействаме   на онези управляващи и политици, които реално прилагат механизми  за включване на гражданите като равнопоставени участници в диалога за формулиране на най-добрите за общественото развитие управленски решения.

Учредителите на Форум Гражданско Участие канят всички представители на гражданското общество, които споделят тези цели и като нас смятат, че е време за съвместни действия да се присъединят към нас  за тяхното постигане.

София, 27.05.2009г

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt