Първа Национална Гражданска Инициатива

Начало / Новини / Първа Национална Гражданска Инициатива
Начало / Новини / Първа Национална Гражданска Инициатива

Първа Национална Гражданска Инициатива

Какво се случи след внасянето в парламента на първата Национална гражданска инициатива? Пресконференция на 15.12.2010 г.от 11.00 часа в София  прес

Националната подписка за промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление получи подкрепата на 5 280 граждани и беше внесена в Народното събрание на 10 юни, тази година. Националната гражданска инициатива е нова форма за пряко гражданско участие, регламентирана в цитирания закон, която дава възможност на гражданите да правят предложения до парламента или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.

 

 

Съгласно Чл. 52, ал.1 от закона, органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.

На пресконференцията ще бъдат представени и две нови издания, посветени на пряката демокрация: „Пряката демокрация в България – възможности и перспективи”, първо издание на Института за пряка демокрация и „Овластяване на гражданите. Референдуми и инициативи – практически наръчник” на Сдружение „Болкан Асист”. Публикациите анализират потенциала на българското общество да прилага механизмите на пряката демокрация и предлагат модели, процедури и практики за ефективно участие на гражданите в управлението.

Участници: Славея Христова – Председател на Инициативния комитет за организиране на Националната гражданска инициатива и Зам. председател на УС на Сдружение „Болкан Асист”д-р Атанас Славов – Експерт по конституционно право и Председател на УС на Института за пряка демокрациядоц. д-р Петя Кабакчиева – социологдоц. д-р Иво Христов – социолог и юрист

За контакти: Славея Христова – 02/962 86 70,  0888 554 016, balkanassist@balkanassist.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt