Седмична Информация

Начало / Новини / Седмична Информация
Начало / Новини / Седмична Информация

Седмична Информация

 19/01 – МС: Стартира бюджетната процедура за 2012 г. Правителството прие решение за бюджетната процедура за 2012 г. С него се определят основните правила, които трябва да се спазват в рамките на бюджетния процес, отделните стъпки и отговорностите по изготвянето на необходимата информация и сроковете за нейното представяне в Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание. Бюджетната процедура за 2012 г. не се различава концептуално от тези от предходните години.

В нея обаче са отразени основните моменти от инициативата на Европейската комисия „Европейски семестър”, която цели засилване и укрепване на икономическото управление и координация на икономическите, фискални и бюджетни политики на държавите-членки. Така се постига съгласуваност между основни фискални и бюджетни документи на правителството и тригодишната бюджетна прогноза и на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (без по общини) за периода 2012-2014 г. с ангажиментите по Националната програма за реформи, в рамките на Стратегия „Европа 2020” и Конвергентната програма.

Основната промяна в бюджетната процедура е в сроковете по приемане на изброените ключови документи за съставянето на проектобюджета за 2012 г. Тя е продиктувана от решението на ЕК за отлагане във времето на разработването и внасянето на конвергентните програми и на програмите за стабилност на държавите-членки, като вместо в края на ноември 2010 г., те трябва да бъдат представени в Брюксел не по-късно от 30 април т. г. По този начин 2011 г. е първата година на прилагане на т. нар. „Европейски семестър”, както и на значителна промяна в сроковете, по които досега се изготвяше годишният проект на закон за държавния бюджет. Бюджетната процедура 2012 включва два етапа. Първият е в периода януари-април и приключва с решение на МС за одобряване на основните допускания, тригодишната бюджетна прогноза и таваните на разходите по ПРБК (без по общини) за периода 2012-2014 г. и на актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг. Вторият започва в 20-дневен срок от приемане на това решение на МС с указания на министъра на финансите за подготовка на годишните проекти на ПРБК на бюджети за 2012 г. и приключва с приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. Източник: МС  ЕС19/01 – ЕП: Стъпка напред в отношенията между Сърбия и ЕСДепутатите гласуваха в подкрепа на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Сърбия, което се нуждае от одобрението на ЕП, както и от ратификация от държавите членки, за да влезе в сила. Белград трябва изцяло да сътрудничи на Трибунала в Хага за военни престъпления в бивша Югославия, се подчертава в резолюцията на Парламента. „С ратифицирането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране Европейският парламент решително насърчава Сърбия да продължи историческия си път към ЕС. Признаваме и приветстваме постиженията на Сърбия през изминалата година. В същото време изтъкваме предизвикателствата, които предстоят. Белград трябва изцяло да сътрудничи на Трибунала в Хага за военни престъпления в бивша Югославия, за да може процесът по ратифициране на ССА да продължи безпрепятствено“, заяви по време на пленарния дебат депутатът Jelko Kacin (АЛДЕ, Словения), докладчик на ЕП за Сърбия. Споразумението за стабилизиране и асоцииране, което засилва търговските отношения между ЕС и Сърбия и предвижда перспектива за членство в блока, бе подписано през 2008 г. Държавите членки започнаха ратифицирането през юни 2010 г. и досега в 11 от тях този процес е приключил. Поради тази причина, депутатите призоваха оставащите страни от ЕС да пристъпят към ратификацията.

 

 

Източник: ЕП

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt