НПО на среща с Министъра на правосъдието за промени в Закона за съдебната власт и прозрачност при избора на членове на ВСС

Начало / Новини / НПО на среща с Министъра на правосъдието за промени в Закона за съдебната власт и прозрачност при избора на членове на ВСС
Начало / Новини / НПО на среща с Министъра на правосъдието за промени в Закона за съдебната власт и прозрачност при избора на членове на ВСС

НПО на среща с Министъра на правосъдието за промени в Закона за съдебната власт и прозрачност при избора на членове на ВСС

Представители на 12 неправителствени организации проведоха среща с Министъра на правосъдието Диана Ковачева, със заместник-председателят на Народното събрание г-н Анастас Анастасов и  с г-жа Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя на България, с което поставиха началото на широка дискусия за нуждите от пакет промени, свързани с повишаване публичността, прозрачността и почтеността при процедурите за номиниране и избор на членове на ВСС и ясни критерии за избор за назначения и кариерно развитие в съдебната система.

 

 

Поканата за дискусията е в отговор на писмата от неправителствени организации във връзка с проведения избор на инспектори към Инспектората на ВСС. 

„Проведеният избор на инспектори и реакцията на гражданското общество дава конкретен повод да се обсъжда приемането на ясни правила за номиниране и избор на членове на ВСС, тъй като това е следващата процедура, която ще бъде проведена през 2012 г.”, заяви по време на срещата министър Ковачева. „Тези правила следва да бъдат подложени на широка обществена дискусия и да отговарят на принципите за почтеност, публичност и прозрачност. По този начин ще се гарантира изборът на доказани професионалисти с безупречна репутация за членове на ВСС”, допълни министър Ковачева.

В дух на конструктивност бе поет ангажимент от страна на неправителствените организации до края на януари да предложат проект на ЗИД на ЗСВ, който ще бъде широко обсъждан.

Участниците в срещата се съгласиха, че е важно да бъде взета предвид експертизата на професионални и неправителствени организации по тези теми. Обсъдени бяха и други възможности за повишаване прозрачността и публичността във функционирането на ВСС и неговите комисии.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt