23 български общини кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Начало / Новини / 23 български общини кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво
Начало / Новини / 23 български общини кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво

23 български общини кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво

От
в Новини

Въпреки извънредната ситуация през последните месеци, 23 български общини са подали кандидатурата си за Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво, с което приключва този етап от процедурата. Ефективното прилагане на принципите за добро управление означава по-отворени и достъпни “входове за граждани”, а оттам и по-успешно взаимодействие между местните власти и общности. Процедурата за присъждане на Етикета за иновации и добро управление се управлява от Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, член на която е и Форум Гражданско Участие.

Заявилите участие в процедурата община са: Берковица, Бургас, Враца, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнежа, Кърджали, Левски, Ловеч, Мездра, Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч. След направена проверка специализираната комисия за координация и контрол допуска до следващия етап на процедурата всички кандидатствали общини.

Чрез теглене на жребий на специалното заседание на комисията са определени и независимите експерти, които да извършат проверка на самооценките на 23-те общини. Какво следва? Процесът продължава с провеждането на анкетни проучвания сред гражданите и сред общинските съветници за прилагането на дванадесетте принципа за добро демократично управление в съответните общини и верификация на самооценките от страна на независимите експерти. 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt