Над 300 организации с общо становище срещу проект за промени в ЗЮЛНЦ

Начало / Новини / Над 300 организации с общо становище срещу проект за промени в ЗЮЛНЦ
Начало / Новини / Над 300 организации с общо становище срещу проект за промени в ЗЮЛНЦ

Над 300 организации с общо становище срещу проект за промени в ЗЮЛНЦ

От
в Новини

Общо 303 граждански организации подкрепиха обединеното становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на Закона юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 054-01-60 от 1 юли 2020 г. от ПГ „Обединени патриоти“. Пълния текст на становището, както и списък с всички подписали го ЮЛНЦ, можете да видите тук.

Становището бе разпратено и до представители на Европейската комисия, сред които Дубравка Шуица, вицепрезидент по демокрация и демография, Вера Юрова, вицепрезидент по ценности и прозрачност, до редица комисари, както и до други европейски мрежи и организации. Версията на английски език е достъпна тук.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt