500 човека се включиха в изследването на гражданското участие на ФГУ

Начало / Проекти / За да има участие / 500 човека се включиха в изследването на гражданското участие на ФГУ
Начало / Проекти / За да има участие / 500 човека се включиха в изследването на гражданското участие на ФГУ

500 човека се включиха в изследването на гражданското участие на ФГУ

500 човека от цялата страна се включиха в изследването, с което Форум Гражданско Участие си постави задачата да измери гражданското участие в България. Анкетьори от името на ФГУ бяха членове на мрежата, които успяха да разпространят въпросниците и да съберат данни в над 15 общини.

Методологията, която Форум Гражданско Участие и Българският център за нестопанско право създадоха, измерва гражданското участие в три аспекта – в каква нормативна среда се развива то, какви са практиките на граждани и граждански организации в търсенето на своите права и какво е в въздействието на тези проявления върху работата на публичните институции на национално и местно ниво.

В момента данните от попълнените въпросници се обобщават в доклад, който ще покаже състоянието на гражданското участие в България.

Паралелно се провежда и представително омнибусно изследване, което също ще даде картина на степента на гражданска активност в национален план.

Всички получени данни ще бъдат обобщени и визуализирани в онлайн приложение, което ще бъде поместено на сайта на ФГУ.

Методологията за изследване на гражданското участие, както и обученията на членовете се осъществяват в рамките на проект „За да има участие”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Информация за Програмата може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt