АГОРА: Комбинирането на ресурси и знания е основна движеща сила за промяна

Начало / За ФГУ / АГОРА: Комбинирането на ресурси и знания е основна движеща сила за промяна
Начало / За ФГУ / АГОРА: Комбинирането на ресурси и знания е основна движеща сила за промяна

АГОРА: Комбинирането на ресурси и знания е основна движеща сила за промяна

ФГУ представя вдъхновяващите инициативи на организациите, които правят мрежата толкова шарена, интересна и активна.

Днес разговаряме с Еми Лисичкова, председател на Платформа АГОРА – активни граждански общности за развитие и алтернатива. Сдружението е доброволно обединение на физически и юридически лица, споделящи мисията за изграждане на граждански общности за развитие: „Работим с над 120 читалища от цялата страна, които са убедени в потенциала и ролята, която съвременното читалище има за общностното развитие. Инвестираме усилия и ресурси за издигане на читалището като център за общностно развитие и катализатор на гражданско участие. АГОРските читалища са доказали способността си да бъдат мост между традицията и съвремеността.“  Платформа АГОРА подкрепя дейни читалища в цялата страна в усилията им да бъдат местната автентична организация, която стимулира общностите за активно участие в местното развитие, особено в изолирани и селски райони.

Agora_platform

АГОРА са сред учредителите на ФГУ и активно работи за развитието на форума, особено в първите години от създаването му: „Винаги сме работили в мрежа, защото за нас това е доказалият се във времето устойчив модел. Комбинирането на ресурси, знания, непрекъснатата обмяна на информация е основна движеща сила за постигането на промяна и насърчаване на гражданското участие.“

Платформа АГОРА разработи и прилага структуриран подход за активизиране на общностите и мобилизиране на участието им за решаване на местни проблеми, популярен като Подходът АГОРА – от граждански дискусии към конкретни резултати. Тя работи предимно с малките общности и се гордее с техните успехи: „За нас успехът е, когато едно читалище успее да обедини хората от общността и заедно решат важен за тях проблем. Читалище „Пенчо Славейков – 1919“, например, в многобройни дискусии пресече интересите на хората от квартал „Малашевци“ в София и заедно преодоляха многобройните административни пречки, за да поставят сигнализация с пътни знаци и маркировка на опасен пътен участък. Съвместните им действия доведоха до редовни срещи на районния кмет с гражданите на квартала, в резултат на които бяха иградени детски площадки и се облагородиха изоставени места. Това е само един от примерите за нашата роля и значението на читалищата за общността. agora2016Тези герои отличаваме и на традиционния конкурс АГОРА и подкрепяме чрез различни инициативи и проекти.“

Платформа АГОРА е естествен партньор на ФГУ и съвместно работим именно в насока гражданско участие. От АГОРА ние научаваме добрите примери от малките общности, а на национално ниво ФГУ се застъпва за подобряване на общата рамка. За АГОРА мрежата дава възможности за партньорство, обмен и разпространение на добри практики, привличане и предоставяне на експертиза: „Консолидирането на усилия и ресурси и общи позиции по въпроси и отстояването им на национално ниво е ключово за общите ни успехи. ФГУ е фактор за формиране на благоприятна среда за работата на гражданските организации, с който управляващите институции на национално и местно ниво се съобразяват.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt