Амалипе: „ФГУ е страхотна възможност за взаимодействие по общи каузи“

Начало / Новини / Амалипе: „ФГУ е страхотна възможност за взаимодействие по общи каузи“
Начало / Новини / Амалипе: „ФГУ е страхотна възможност за взаимодействие по общи каузи“

Амалипе: „ФГУ е страхотна възможност за взаимодействие по общи каузи“

Когато работа и призвание съвпадат, успехите не закъсняват. Няколко дни след международния ден на ромите, представяме Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, член на Форум Гражданско Участие от 2013 г.

Амалипе е най-голямата и вероятно една от най-активните ромски организации в страната. Деян Колев, председател на организацията, споделя: „Работата ми доставя истинско удовлетворение и я възприемам к3_Amalipe_logoато кауза. Тя е от полза не само за ромската общност, но и за цялото българско общество. Дълбоко съм убеден в две неща, свързани с нашата работа: първото, че ромите минават през много важен исторически преход от патриархалност към
модерност и че именно нашата работа подпомага този преход и неговото ускоряване. Второто е, че ромската интеграция е една от най-разумните инвестиции в развитието на българското общество и икономика, т.е. от полза за всички“

 

Амалипе работят активно и по отношение на подобряване на участието на НПО при програмиране и изпълнение на структурните фондове, както и за повече възможности за ромска интеграция. Започват през 2006: „Учихме се в крачка. Включихме се с предложения при разработването на ОП Развитие на човешките ресурси и Националната стратегическа референтна рамка. Бяхме посрещнати  „на нож“ от институциите, но получихме подкрепа от над 100 организации и от ЕК и предложенията ни бяха приети.“ Представители на Амалипе са и в Комитетите за наблюдение и не пестят усилия за подобряване на операциите и начините на включване на НПО в тяхната работа.

За Амалипе, „ФГУ е страхотна възможност за взаимодействие по общи каузи. Участието ни дава възможност да потърсим и получим подкрепа за каузи, важни за целия сектор. А за в бъдеще е важно ФГУ да успява да влияе върху политиките като отваря нови възможности за гражданско участие.

Ние също се надяваме и работим за това ФГУ да е по-влиятелна и да празнуваме заедно успехите си.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt