Банки, институции и организации изискват неправомерно удостоверения за актуално състояние

Начало / Новини / Банки, институции и организации изискват неправомерно удостоверения за актуално състояние
Начало / Новини / Банки, институции и организации изискват неправомерно удостоверения за актуално състояние

Банки, институции и организации изискват неправомерно удостоверения за актуално състояние

в Новини

Голям брой местни администрации, банки и други институции продължават да изискват удостоверение за наличие или липса на обстоятелства (Удостоверение за актуално състояние) от неправителствени организации, въпреки последните промени в Закона за регитър БУЛСТАТ (ДВ, БР.8 от 2016 г.), според които институциите нямат право на това.

Измененията в Закона са в сила от 01.05.2016 г. Ето какво гласи чл. 8а:

 „Когато е посочен код по БУЛСТАТ, съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки.”

Независимо от разпоредбите на закона обаче, банки и институции продължават да създават излишна административна и финансова тежест в дейността на неправителствените организации, сигнализираха членове на мрежата Форум Гражданско Участие (ФГУ).

Ето защо днес ФГУ изпрати писмо, с което сезира Министерския съвет за проблема и апелира за предприемане на стъпки спрямо институциите, които чл. 8А от Закона за регистър БУЛСТАТ касае.

ФГУ ще следи развитието на въпроса и ще информира своите членове и партньори.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt