Биенале на гражданското участие – пресечни точки между изкуството и гражданския активизъм

Начало / Проекти / За да има участие / Биенале на гражданското участие – пресечни точки между изкуството и гражданския активизъм
Начало / Проекти / За да има участие / Биенале на гражданското участие – пресечни точки между изкуството и гражданския активизъм

Биенале на гражданското участие – пресечни точки между изкуството и гражданския активизъм

Как могат да бъдат свързани гражданското участие и изкуството? Как тези две, на пръв поглед нямащи нищо общо понятия, могат да си взаимодействат? На тези въпроси се опита да даде отговор Форум Гражданско Участие на организираното Биенале на гражданското участие. Събитието се проведе на 2 октомври 2015 г. в тетър-лаборатория „@лма @лтер” и събра повече от 80 участника – представители на граждански организации, артисти и художници, активни граждани.

pics-izbraniВ биеналето участваха млади актьори от театъра на Софийския университет, които представиха фрагмент от своето авторско представление „Окото на Кантор”. Представяне на едно то своите произведения направи и скулпторът и художник Петко Дурмана. Той е известен, освен с това че използва нови медии и технологии в работата си,  и с непримиримите си позиции по отношение на социално значими проблеми – и в изкуството и обществения живот.

Освен търсенето на пресечни точки между гражданското участие и  изкуството, Биеналето имаше за цел да оповести резултатите от първия в България Индекс на гражданското участие. Резултатите от изследването бяха представени от Любен Панов, директор на Българския център за нестопанско право. Центърът е партньор на ФГУ в изработването на методологията, с помощта на която на всеки две години организацията ще измерва Индекса на гражданското участие.

Тазгодишното национално проучване включваше няколко компонента. Правната рамка беше изследвана и оценена от експерт юрист, а практиките на гражданско участие бяха изследвани чрез въпросник, попълнен от 425 представители на НПО от цялата страна.  Гражданската активност беше измерена и сред други 1200 граждани чрез  социологическо (омнибус) проучване, а накрая експертна група даде своята оценка по трите области на изследване – нормативната среда, практиките на гражданска активност и ефектът от нея. Така гражданското участие в България получи оценка 3.39. По методологията на ФГУ това означава състояние на развиващо се гражданско участие, при което съществува законодателство, регламентиращо механизми на гражданско участие, а също и отделни форми на гражданско участие се практикуват, но ефектът от гражданското участие все още не е видим, а ползите от него не са ясно разбрани и не водят до промяна.

Подробности за методологията и индекса на гражданското участие могат да бъдат намерени на специално създадената платформа index.fgu.bg.

Заедно с националното изследване, ФГУ и БЦНП изработиха Индекс за измерване на гражданското участие и на местно ниво, който позволява такава оценка да бъда направена във всяка българска община. Местната методология и въпросник са достъпни за всички граждански организации, научни институти и активни граждански групи, които работят на местно ниво и  искат да измерят Индекса на гражданското участие в тяхната община и да формулират  препоръки за подобряване на средата, активността и ефекта от гражданските инициативи.

В момента местното изследване се прави пилотно в 12 общини, а резултатите ще бъдат качени на платформата, където оценките от различните места ще могат да бъдат сравнени.

 

EEA_Grants_logo_malko Индексът на гражданското участие се изработва в рамките на проекта „За да има участие”, който се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

mott 

Дейностите се съфинансират от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ (http://www.mott.org/).

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt