БСНГИ: ФГУ дава възможност за колективно представителство на мнението на гражданските организации

Начало / За ФГУ / БСНГИ: ФГУ дава възможност за колективно представителство на мнението на гражданските организации
Начало / За ФГУ / БСНГИ: ФГУ дава възможност за колективно представителство на мнението на гражданските организации

БСНГИ: ФГУ дава възможност за колективно представителство на мнението на гражданските организации

След сезона на ваканциите започваме отново рубриката за членовете на Мрежата и то с един от новите членове на УС на ФГУ – Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ).logo_BSNGI

Разговаряме с Даниела Божинова, Председател на сдружението, за смисъла да се обединяваме, за ролята на Мрежата и за успехите на БСНГИ.

Мисията на БСНГИ е в създаването на култура на активно гражданство в страната и в овластяването на българските граждани за пряко вземане на решения по местни и национални въпроси. БСНГИ работи от 1999 г. по разнообразни проблеми на местното развитие и в правозащитната област. „Едно от нашите постижения е механизмът за малки граждански благоустройствени проекти, нещо като „Направи си сам добра градска среда”. Той се съфинансира от местния бюджет и вече 10 години работи успешно в община Бургас. Допринесохме също така за архитектурната достъпност на градската среда, за повишаване чувствителността по проблемите на равенството на половете. През 2008 г. организирахме широка кампания за защита екологичните права на гражданите на Бургаска област във връзка с проекта за петролопровод Бургас-Александруполис. Автори сме и на настоящ законопроект за подобряване на Закона за прякото участие и за въвеждане на електронна гражданска инициатива по подобие на Европейската“. Сдружението издава и бюлетин, посветен на пряката демокрация в страната с актуална информация за референдуми и инициативи от България и света.

First forum on e_democracy

БСНГИ е член на Мрежата от самото създаване и за тях ФГУ е място за добър опит и подкрепа, както и за колективно представителство на гражданския сектор в страната: „Участието в мрежата ни дава надежди за повече солидарност и сътрудничество при постигане на целите на НПО, които на практика са цели на гражданското общество в България“. 

Необходимостта от обществено-икономически промени, които да трансформират българското общество в по-демократично и благоденстващо вдъхновява Даниела и БСНГИ да продължават да търсят решения на важни проблеми. А от ФГУ очакват повече действия и практически резултати в посока на реална промяна. Надяваме се, че заедно ще работим именно в тази посока. Защото гласовете на нашите членове дават плътност на мисията на ФГУ и смисъл в усилията ни за промяна на средата за гражданско участие.

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt