БЦНП: Важно е да мислим стратегически за общите проблеми

Начало / Новини / БЦНП: Важно е да мислим стратегически за общите проблеми
Начало / Новини / БЦНП: Важно е да мислим стратегически за общите проблеми

БЦНП: Важно е да мислим стратегически за общите проблеми

Във Великденската седмица представяме един от най-активните членове на мрежата и неин учредител от 2012 г. – Български център за нестопанско право (БЦНП).

Мисия на БЦНП е подобряване на средата, в която гражданските организации в страната работят. А екипът се надява, че тяхната работа допринася и за разбирането защо са важни гражданските организации за едно демократично общество.

arkutino20162

Лятно училище за НПО Аркутино 2016

Най-вероятно познавате БЦНП чрез техни знакови инициативи през годините, които вече живеят собствен живот като порталът на НПО в България, Къщата на гражданските организации, програми за предприемачество, въвеждането на механизма за социално договаряне преди 10 години, с който гражданските организации имат достъп до 20 млн. лева годишно за предоставяне на социални услуги, лятното училище за НПО.

Любен Панов, член на настоятелството на фондацията споделя, че през последната динамична година, освен със създаването на първото споделено пространство в Къщата на гражданските организации.. „центърът се гордее и с промените в ЗЮЛНЦ. Освен прехвърлянето на регистрацията и въпреки първоначалната опозиция на Министерство на финансите, е заложено създаването на механизъм за финансиране на организациите, съвет за развитие на гражданското общество и на законодателно ниво да има стратегия за подкрепа на НПО.“

За Любен Панов, гражданското участие е възможността всяка организация и всеки гражданин да бъде активен и да се опитва да влияе на на решенията, които се вземат в България: „Ние като организация се опитваме да създаваме механизмите, по които това да стане.Но без активността на самите организации, няма как да има истинско гражданско участие. Важно е всички да са активни. ФГУ се опитва да направи точно това. ФГУ е общност на съмишленици и за мен това е най-важното. Да има платформа, чрез която хората да излизат от проблемите на собствената си организация, да погледнат по-стратегически и да се обединят.

Това е и основна възможност, която мрежата дава – от една страна партньори, от друга да се поставят общи проблеми пред институциите, да се обсъждат препятствията, пред които всички се изправяме и заедно да търсим решения. За да може да продължим по така очертания път, според Любо е нужно да растем. С повече членове, по-активни, включени в различни консултативни структури, с мнение и компетентност по ключови политики, които засягат гражданите и гражданското участие.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt