Четвърти Ден на участието предава щафетата за Българското председателство на Дунавската стратегия на ЕС

Начало / Гражданско участие / Четвърти Ден на участието предава щафетата за Българското председателство на Дунавската стратегия на ЕС
Начало / Гражданско участие / Четвърти Ден на участието предава щафетата за Българското председателство на Дунавската стратегия на ЕС

Четвърти Ден на участието предава щафетата за Българското председателство на Дунавската стратегия на ЕС

“Участието ви е необходимо за по-добро включване на гражданското общество в изпълнение на стратегията в Дунавския регион. ..

Очакваме с нетърпение да се видим в София през 2018 г.”.

С тези думи на Щефан Лутгенау завърши 4-ят “Ден на участието“ в рамките на Дунавската стратегия, проведен на 17.10.2017 г. в Будапеща.

Събитието се организира от Дунавския Форум за Гражданско Участие, съвместно с Университета Андраши в Будапеща  и се подкрепя от Приоритетна област 10 „Институционален капацитет и сътрудничество” на Дунавската стратегия, Фондация „Баден Вюртенберг”, Foster Europe, Ladder Project и Фондация „Агапедия”

България поема председателството на Дунавската стратегия на ЕС за 1 година от началото на 2018. А Ива Таралежкова като председател на ФГУ пое ангажимента за организиране на 5-я Ден на гражданското участие. Participation_Day-20

Темата на 4-я ден на участието –  „Science meets Participation, Innovation and Sustainability – The Agenda for Participation in EU Macro-Regional Strategies  (Среща на науката с участието, иновациите и устойчивото развитие) –  събра повече от 150 участника в красивия дунавски град Будапеща. 

Дискусиите бяха фокусирани най-вече върху участието на гражданите в реализиране  на Дунавската стратегия. Формираха се 5 работни групи,  свързани с партньорството и участието в различни сфери – социална иновация, устойчиво развитие, прилагане на макрорегионални стратегии на различни нива, участие в планирането на ЕС фондовете.  Докладите и графиците за работа на групите ще станат публични до края на годината.Participation_Day-214

Солидна българска група се включи активно в дискусиите и в 5-те работни групи. Голяма част от българските представители са членове на ФГУ – Любо Василев от Фондация Капитал, Роси Джамбазова от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Ренета Венева от НАРД – Национален алианс за развитие на доброволчеството, Васко Райчинов от сдружение „Устойчиво развитие“, Кърджали и Георги Петров от Асоциация „Съвременни читалища“, както и Ива Таралежкова, председател на УС от сдружение „Деветашко плато“ и Диана Андреева от екипа на ФГУ.

Георги Петров представи опита на ФГУ  по темата „Партньорство при планиране на ЕС фондовете 2014 – 2020 г. Презентацията му предизвика интерес сред участницитете в работната група, както и желание за по-задълбочено партньорство с мрежата ни.

В края на деня Ива Таралежкова от Форум Гражданско Участие пое „символичния звънец”, а чрез него – задачата да партнираме на DCSF при организиране на 5-я Ден на участието, който ще се проведе през октомври 2018 в България.

Снимки от събитието може да разгледате тук. 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt