Да „носиш“ граждански ген

Начало / Новини / Да „носиш“ граждански ген
Начало / Новини / Да „носиш“ граждански ген

Да „носиш“ граждански ген

От
в Новини

Grazhdanski monitoring za prozrachno upravlenie_FGU - Copy

Кратък разказ за активизма на две граждански групи в Русе и Бургас

Който следи отблизо работата на Форум Гражданско Участие знае, че в голяма степен дейността на мрежата  е посветена на това граждани и власти да си взаимодействат по-добре – не само на национално, а и на местно ниво. В самия край на 2020 г. ние от ФГУ, съвместно с две от най-активните ни организации членове – „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ и сдружение „Европейски пространства 21“, започнахме заедно инициативата „Граждански мониторинг за прозрачно управление“. Обединихме експертизата и опита си с намерението да създадем подходящ механизъм, чрез който в продължение на дванайсет месеца да следим работата на общинските власти в Русе и Бургас, да информираме и активизираме местните общности за нередности, да използваме съществуващите и да инициираме създаването на нови „входове за граждани“ и през тях да отправяме препоръките си за по-добро местно самоуправление.

ГЕН-етично обусловени

Така се стигна до сформирането на така наречените от нас граждански екипи за наблюдение на местните власти – или ГЕН Русе и Бургас. Голяма част от ГЕН Русе са журналисти и медийни хора, активни в полето на гражданското участие. Експертизата им е свързана с наблюдение на публични институции, работа с публична информация, усилия за разглеждане на проблеми в контекст и в дълбочина. В Бургас екипа сформираха хора с разнообразен професионален опит и дългогодишен „стаж“ като активни граждани, но също и млади активисти, имащи нов поглед към стари проблеми и око за съвременните социални предизвикателства. Със самото си създаване ГЕН Русе и Бургас разписаха и собствени правила за работа, базирани на професионалната етика и на принципите за честност, обективност и прозрачност.

Заедно с двата екипа набелязахме по няколко специфични теми във всяка община, свързани с местното самоуправление, които живо вълнуват русенци и бургазлии. Със своята историческа чувствителност към проблема за чистотата на въздуха и водите, напълно логично екипът на ГЕН Русе се съсредоточи върху екологични теми и паралелно с това работи за увеличаване на общинските ресурси в подкрепа на инициативи за изкуство и култура. Провокирани от „казуса „Росенец“, членовете на ГЕН Бургас насочиха вниманието си към управлението на общинската собственост, като същевременно следяха и реагираха по въпроси, касаещи зелената система в града и конкретно изсичането на улични дървета.

Какво направиха двата ГЕН-а?

На 16 и 17 март 2022 г. двата екипа представиха пред местна публика в Русе и Бургас резултатите от едногодишните си наблюдения. Целта на тези обществени обсъждания беше да се потърси обратната връзка на граждани от двете общини още преди финализирането на окончателните доклади с изводи и препоръки на ГЕН Русе и Бургас, за да бъдат отчетени в тях и някои от препоръките на участниците в събитията. Двата документа са достъпни онлайн в страницата на ФГУ тук и тук, ще бъдат публикувани и на обновените сайтове на „Европейски пространства 21“ – https://euspaces.org/, и на „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (https://www.initiative.bg/).

Един от основните изводи от дейността на ГЕН Русе е, че местният общински съвет е регламентирал правила, по които е възможен вход за гражданско участие във вземането на решения от полза на обществото. Същевременно обаче практиката на гражданското участие е слаба. Едно от възможните обяснения за това състояние се оформи още при провеждането на оценката на Индекса на гражданското участие в Русе в началото на 2021 г.: гражданите са уморени от липсата на адекватни и ефективни резултати от техните действия и стават все по-демотивирани с времето – „диагноза“, която се оказва устойчива в годините и валидна не само за Русе, както показват извършените през същата година местни оценки на Индекса и в други общини у нас, доклади от които са достъпни на www.index.fgu.bg. Препоръката тук, следователно, е за системни и проактивни действия за образоване на гражданите за техните права и възможности за участие. От началото на инициативата за граждански мониторинг досега екипът в Русе участва в 12 сесии на общинския съвет и в 25 заседания на постоянни комисии в Русе.

Много сходна е статистиката за дейността на ГЕН Бургас. Освен всички сесии на общинския съвет през последната година, екипът взе участие в 24 заседания на постоянни комисии в Бургас. Екипът проведе и редица официални срещи с представители на строителната администрация на Община Бургас, общински експерти и фирми-изпълнители на обществени поръчки, с протестиращи срещу ремонти на определени улици граждани, жалбоподатели и адвокати по минали дела за улични дървета, а също и с представители на Обществен експертен съвет за озеленяване в Пловдив, с еколози, ландшафтни архитекти, урбанисти, природозащитници. Членовете на ГЕН Бургас проведоха и ретроспективен мониторинг на казуса от обособяването на „Росенец” като „крайградски парк за отдих на гражданите на Бургас“ през 50-те години на 20 век до актуалното развитие в съдебна фаза към средата на 2021 г., след като година по-рано собствеността на общински път на територията на парка бе променена от публична в частна общинска.  Общо, ГЕН Русе и Бургас разгледаха близо 40 решения на общинските съвети и направиха десетки предложения по тях.

От Facebook през площада на протеста до залата за вземане на решения

По темата за чистотата на въздуха и водите екипът в Русе използва различни инструменти на гражданското участие, които варират от директния граждански протест до системната работа и партньорство с институциите. Безспорен успех за ГЕН Русе е предотвратяване изграждането на леярна за метали в непосредствена близост до жилищни сгради – резултатът гражданските действия, за инициирането на които значима роля има тъкмо местният екип за наблюдение.

 „С гражданите на Русе излязохме на протести срещу замърсяванията на въздуха и водите. Не останахме на площада, а влязохме в залата за дискусии с местните власти. Постоянството на гражданите доведе до структуриране на нов Обществен съвет по околна среда в Русе. Енергията на гражданските организации предизвика местните власти да им се доверят и да ги признаят за партньори и участници в процеса“, разказва Цвета Ненова, ръководител на ГЕН Русе.

В допълнение към това членовете на Гражданския екип за наблюдение участваха като експерти в Обществения съвет по култура към Община Русе. Така, те допринесоха за промяна в Наредбата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата и през 2022 г. Програмата за проекти в областта на изкуството и културата в Русе ще работи по нови правила.

През 2021 г. екипът за наблюдение в Бургас също използва разнообразни канали и средства за въздействие. ГЕН информира обществеността за увреждаща резитба и незаконно премахване на градски дървета и едновременно с това допринесе за опазване на дълготрайната растителност. Една от възможните стъпки за гарантиране на прозрачност и законност в управлението на зелената система на Бургас е създаването на консултативен орган по проблема, но той трябва да има ясни правила за работа – това бе една от целите на местния ГЕН, които все още са в процес на осъществяване.

„Бяхме и на улицата, и в залата, за да покажем, че градските дървета са ценни. Дърветата  не бива да се „обезглавяват” с кастрене, нито да се премахват, защото „пречат” на уличните ремонти. Оповестихме факти за незаконно премахване над 80 улични дървета от местните власти и изискахме строго спазване на правовия ред. С общинската администрация обсъждаме как да създадем Обществен съвет за зелената система на Бургас“, споделя Даниела Божинова, ръководител на ГЕН Бургас.

В Бургас членовете на гражданския екип за наблюдение настояха и за приемане на специална Наредба за обществените обсъждания, която да въведе минимални стандарти за тяхното провеждане.  Общинският съвет прие такава наредба, но не се вслуша в част от препоръките на ГЕН Бургас, но въпреки недостатъците на наредбата, фактът на нейното появяване и влизане в сила от началото на 2022 г. е сам по себе си положителен. По тази причина работата на екипа по този въпрос продължава в две насоки – за изпълнение на наредбата и за нейното допълнително подобряване.

ГЕН е механизъм, който може да бъде адаптиран във всеки контекст – да го разпространим, привличайки и мотивирайки повече граждани и организации от различни населени места в България да създадат свои екипи за наблюдение е голямата цел зад тази инициатива и един от възможните начини да показваме на практика смисъла на мотото на Форум Гражданско Участие: повече мнения – по-добри решения. Ако искате това да се случи и във вашата община – нека споделим опит. Пишете ни на office@fgu.bg!

Двата екипа за наблюдение са създадени в рамките на проекта „Граждански мониторинг за прозрачно управление“ – инициатива на мрежата „Форум Гражданско Участие“ и неговите членове сдружение „Европейски пространства 21“ – Русе и „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас“. Подкрепата за трите организации е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt