Държавата показа готовност за диалог с гражданските организации

Начало / Становища / Държавата показа готовност за диалог с гражданските организации
Начало / Становища / Държавата показа готовност за диалог с гражданските организации

Държавата показа готовност за диалог с гражданските организации

в Становища

Ясни и прозрачни правила са на път да бъдат внесени в държавната политика за неправителствения сектор. Позитивният знак за това идва от публикувания на интернет страницата на Министерството на правосъдието проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Предложените промени в Закона са залегнали в Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България, която бе изработена от Българския център за нестопанско право, Форум Гражданско Участие, Български Дарителски Форум и други партньорски организации.

Стратегията бе приета в края на 2012 г., но мерките по плана за действие към нея така и не заработиха. Сега Министерството на правосъдието показва, че има политическа воля Стратегията да бъде пусната в ход, а гражданските организации и държавата да бъдат партньори в изпълнението на политики. Основните насоки на предложените промени са свързани с регламентирането на състава и функциите на Съвет за развитие на гражданското общество като консултативен орган към Министерски съвет, създаването на фонд за подкрепа на граждански инициативи и опростяване на процедурата по вписване и отчитане на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър към министерството.

Проектът на Закона за изпълнение и допълнение на ЗЮЛНЦ можете да видите тук, мотивите към проекта – тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt