„Деветашко плато“ с рецепти за по-добро взаимодействие между общини и местни общности

Начало / Новини / „Деветашко плато“ с рецепти за по-добро взаимодействие между общини и местни общности
Начало / Новини / „Деветашко плато“ с рецепти за по-добро взаимодействие между общини и местни общности

„Деветашко плато“ с рецепти за по-добро взаимодействие между общини и местни общности

От
в Новини, Новини от членове

Как да привлечем повече хора в развитието на един район? Как да използваме техния потенциал – интелектуален или физически, за да постигнем повече – за селото, за общината, за района си. Как местни власти, организации, групи активни и мислещи хора да бъдат партньори и да обединяват силите си за общия напредък? Насърчаването на гражданско участие и подобряването на механизмите за включване на гражданите са приоритет както пред големи мрежи от организации като Форум Гражданско Участие, който от години партнира на институции от всички равнища, така и за местни сдружения като нашите членове „Деветашко плато“ и „Зелениград“, които системно работят с местните власти и общности.

coverС дейността си през последните няколко години сдружение „Деветашко плато“ и неговите партньори съдействаха за повишаване на гражданската активност в 13 български села от четири различни общини – Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав. В края на 2022 г. сдружението издаде нов сборник – „Активни граждани в селата – или пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни общности и общини“. Той  съдържа 5 добри практики и препоръки за това как общините да привлекат повече хора в развитието на даден район, как местните власти, организации, групи активни хора да взаимодействат по-добре помежду си и с обединени усилия да постигат значими стъпки за по-добра среда. Инструментите са разработени от експерти на сдружението на база почерпен опит от България и Норвегия и някои от тях вече се прилагат в общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав.

Посланието, което обединява Форум Гражданско Участие и сдружение „Деветашко плато“, е, че именно партньорството между институции, граждани и организации е ключът към взимането на по-добри решения за устойчиво местно развитие и за повишаване доверието към местните власти и към гражданския сектор. Само през 2021 г. с подкрепата на ФГУ четири български общини разработиха и приеха свои наредби за провеждане на обществени консултации, с което регламентираха и улесниха гражданското участие на местно ниво. В края на 2022 г. ФГУ представи и нов Алгоритъм за организиране на обществени обсъждания в Столична община – стандартен формат и последователност от стъпки, който да подпомага администрацията при подготовката на публични обсъждания независимо от тяхната тема.

Защото с повече мнения заедно стигаме до по-добри решения.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt