Диалози за София 04: Въздух, печки и коли

Начало / Новини / Диалози за София 04: Въздух, печки и коли
Начало / Новини / Диалози за София 04: Въздух, печки и коли

Диалози за София 04: Въздух, печки и коли

в Новини

В средата на есента, когато София отново е пълна с коли и предстои началото на отоплителния сезон, четвъртото събитие от поредицата “Диалози за София” ще постави фокус върху важната тема за въздуха в града и основните фактори, които влияят за неговото качество, а именно транспорта и битовото отопление. Дискусията се организира Форум Гражданско Участие с  финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018 г. в партньорство с Визия за София – инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Ще се състои на 1 ноември от 18:00 до 19:30 часа в галерия Структура на ул. Кузман Шапкарев 9. 

Събитието е част от поредицата “Диалози за София” – дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии – Визия за София в рамките на проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“

По време на събитието екипа на Визия за София ще обобщи информацията – кои са източниците на емисии, какви данни имаме и какво е моментното състояние на въздуха в града. Ще бъдат разгледани и тенденции от последните години, изведени на база на достъпната информация и ще бъде направено сравнение по квартали и райони според качеството на атмосферния въздух. Ще се разгледат вече предприетите и планирани мерки в София и ще направим сравнителен анализ с Виена, с целта да потърсим баланс между насърчаване и забрана на определени практики в мерките си за чистота на въздуха.

Макар и в момента да има немалко данни, все още липсва цялата информация, за да опишем пълната картина и да вземем стратегически решения. Затова целта на събитието ще е да разгледаме различните гледни точки за това колко, кога и от какво се замърсява въздуха. 

В отворена дискусия ще се разгледат и ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни към чистотата на въздуха – осъзнаването от страна на гражданите, че замърсители сме всички ние, както и ролята на общината в информирането на широката общественост, за да бъде подготвена тя да прави информиран избор при начина си на придвижване и отопление. В диалог между представители на администрацията, активистите, експертите и гражданите ще бъдат потърсени решения и идеи за формиране и прилагане на мерки и ще бъде обсъден баланса – доколко те трябва да бъдат насърчаващи или забраняващи. Основните участници в дискусията ще бъдат всички присъстващи, всички, които имат мнение и отношение към средата, която обитават, и имат силна гражданска позиция. 

Потвърдили участници от страна на Столична община са Християн Петров, директор на Център за градска мобилност, Теодора Полимерова, директор на дирекция Климат, енергия и въздух и Елица Панайотова, координатор на инициативата Зелена София. От страна на гражданските организации ще участват Борис Бонев, основател на Спаси София, Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt Bulgaria, Христо Христов, Data Scientist към University of Oxford и Храбрин Иванчев, член на УС на Асоциация на автомобилните производители. Събитието е с вход свободен за всеки, който иска да изрази мнения и предложения и да участва в търсенето на стратегически решения, които ще подобрят чистотата на въздуха в града. 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt