Документи от работната среща в гр. Търговище – 19.01.2012 г.

Начало / Новини / Документи от работната среща в гр. Търговище – 19.01.2012 г.
Начало / Новини / Документи от работната среща в гр. Търговище – 19.01.2012 г.

Документи от работната среща в гр. Търговище – 19.01.2012 г.

Протокол от проведена работна среща „Гражданско участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“  на 19 и 20 януари 2012 г., гр. Търговище

 

Концепция за провеждане на регионални форуми “Гражданско участие в процесите на програмиране и планиране на следващия планов период 2014 – 2020 година” 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt