Документи от работните групи, свързани с подготовката на следващия програмен период (2014 – 2020)

Начало / Становища / Документи от работните групи, свързани с подготовката на следващия програмен период (2014 – 2020)
Начало / Становища / Документи от работните групи, свързани с подготовката на следващия програмен период (2014 – 2020)

Документи от работните групи, свързани с подготовката на следващия програмен период (2014 – 2020)

През 2012 г. бяха сформирани работни групи за изготвяне на Договора за партньорство на Р България и ЕС за периода 2014-2020 г., както и за новите оперативни програми. В работата на Работните групи взеха активно участие и представители на Форум „Гражданско участие“. По-долу можете да се запознаете с документите от работата на работните групи.


РГ за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС

Заседание 1

Заседание 2

Заседание 3

Заседание 4

Заседание 5

РГ за подготовка на ОП „Човешки ресурси“

Заседание 1

Заседание 2

Заседание 3

РГ за подготовка на ОП „Транспорт“;

Заседание 1

Заседание 2

Заседание 3

РГ за подготовка на ОП „Региони в развитие“

Заседание 1

Заседание 2

Заседание 3

Заседание 4

Заседание 5

Заседание 6

РГ за подготовка на ОП „Околна среда“.

Заседание 1

Заседание 2

Заседание 3

Зелена инфраструктура 

Актуален архив на документите от работата на работните групи се поддържа в раздел Анализи и разработки на сайта.
 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt