Допълнителна Информация

Начало / Новини / Допълнителна Информация
Начало / Новини / Допълнителна Информация

Допълнителна Информация

ЕС 24/02 – Днес съветът на ЕС решава за членството на България и Румъния в Шенгенското пространство Информационна бележка Пресконференция (16ч. българско време)   БЪЛГАРИЯ

 

 

23/02 – МС: Приета е национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
 
Правителството прие Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията. Проектът й беше изготвен в сътрудничество с неправителствения сектор и беше предложен на обществено обсъждане. Стратегията разглежда България като държава, която постепенно и с устойчив темп се трансформира от страна на емиграция през транзитна страна към държава, привличаща имиграция, което налага тя да бъде подготвена за възможен имиграционен натиск през следващите години. Ангажиментите ни се увеличават и с оглед присъединяването на България към Шенгенското пространство, което изисква съсредоточаване на усилията върху противодействието на незаконната миграция в контекста на националната и европейска сигурност. Стратегията очертава националните приоритети, като акцентира на утвърждаване на принципите на доброто управление при регулиране на легалната миграция за подпомагане на икономическото развитие на страната, привличане на висококвалифицирани специалисти, гарантиране сигурността на външните граници на ЕС, ефективно противодействие на незаконната миграция с акцент върху трафика на хора, както и гарантиране на основните права на мигрантите – политически, социални, икономически и др. За усъвършенстване на институционалната система се предлага създаване на Национален съвет по миграционна политика към вицепремиера и министър на вътрешните работи. Задачата му е да подобри взаимодействието и координацията между ангажираните в миграционните процеси структури. Разписан е механизъм за изпълнение и отчитане на Стратегията. Предвидено е ежегодно приемане на план за прилагането й, като контролът върху неговото изпълнение ще се осъществява от Националния съвет по миграционна политика.

 

Източник: МС

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt