Допълнителна Информация

Начало / Новини / Допълнителна Информация
Начало / Новини / Допълнителна Информация

Допълнителна Информация

Тази седмица ЕС 09/03 – ЕП: Роми: задължителни стандарти за интеграция на най-голямото малцинство в ЕС На общоевропейско ниво трябва да бъдат въведени минимални правно-обвързващи стандарти за подобряване на достъпа до заетост, образование, жилищно настаняване и здравеопазване на ромското малцинство, което достига 10-12 млн. души в Европа.

За това настояха европейските депутати в приета на 9 март резолюция относно предстоящата стратегия на Комисията за интеграция на ромите. В нея те призовават за по-добра защита на основните права на ромите и за по-ефективно използване на европейските фондове. Хората от ромското малцинство са жертва на системна дискриминация и се борят срещу „недопустимо равнище на социално изключване“, както и срещу нарушаването на човешките им права и значителната стигматизация и дискриминация в публичния и частния живот, се подчертава в текста на доклада. Резолюцията беше приета с 576 гласа „за“, 32 „против“ 60 и „въздържали се“. В рамките на дебата преди гласуването, докладчикът за интеграцията на ромите Lívia Járóka (ЕНП, Унгария) обясни, че „с приемането на доклада се прави сериозна стъпка на европейско равнище за преодоляване на бедността и социалното изключване на най-голямото етническо малцинство на континента. Стратегията на ЕС трябва да акцентира на първо място върху спазването и насърчаването на основните права на труд, жилищно настаняване, здравеопазване и образование.“ Източник: ЕП БЪЛГАРИЯ 

 

09/03 – МС: Определени са министрите, които ще подпишат техническите споразумения по българо-швейцарската програма за сътрудничество
 
Кабинетът определи министрите, които ще подпишат техническите споразумения по изпълнението и в рамките на Рамковото споразумение между България и Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Подпис под споразумението за тематичен фонд „Сигурност” ще сложат министрите на правосъдието и на вътрешните работи. Министърът на правосъдието ще подпише и Споразумението по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”, министрите на здравеопазването, на труда и социалната политика и на образованието, младежта и науката – по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и други уязвими групи”, министърът на образованието, младежта и науката – по тематичните фондове „Стипендии” и „Изследвания”, а министърът на труда и социалната политика – по „Фонд за партньорства и експертна помощ”. Всички споразумения ще бъдат подписани и от министъра по управление на средствата от ЕС. Рамковото споразумение е предложено за ратифициране от Народното събрание с РМС 688/2010 г. Финансовата помощ за България по него е в размер на 76 млн. шв. фр. и е насочена за развитието на четири приоритетни области за България – „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформите”, „Околна среда и инфраструктура”, „Насърчаване на частния сектор” и „Развитие на човешките ресурси и социални дейности”. Българо-швейцарската програма за сътрудничество има за цел да допринесе за намаляване на социалните и икономическите различия между България и другите държави от ЕС, както и между различните региони вътре в страната. Тя е своеобразен принос на Швейцария към кохезионната политика на ЕС.

 Източник: МС 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt