Допълнителна Информация

Начало / Новини / Допълнителна Информация
Начало / Новини / Допълнителна Информация

Допълнителна Информация

ЕС 14/02 – Зелена светлина за Европейската гражданса инициатива Съветът на ЕС прие Регламент за Европейската гражданска инициатива, който определя процедурите и условията за нейното прилагане. Регламентът ще бъде приложим една година след влизането му в сила, за да се даде време на държавите-членки да адаптират националното си законодателство.

Източник: Съвет на ЕС  БЪЛГАРИЯ 16/02 – Депутати от България и Румъния в обща акция за подкрепа на членството в Шенген Комисиите по външна политика на парламентите на България и Румъния ще заседават днес съвместно в Русе. Депутатите от двете страни ще приемат съвместна декларация за готовността и политическата воля на България и Румъния за присъединяване към Шенген. В документа ще се акцентира и върху желанието на двете държави да не бъдат разделяни една от друга при приемането им в зоната „Шенген“. Поканени са да присъстват посланиците на Белгия, Унгария и Полша в двете страни, кметовете и областните управители на двата погранични града – Русе и Гюргево. Българският посланик в Румъния и румънският посланик в България също ще присъстват на заседанието. 

 

Източник: в. „Дневник”

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt