Две нови организации застанаха зад идеите на ФГУ

Начало / Новини / Две нови организации застанаха зад идеите на ФГУ
Начало / Новини / Две нови организации застанаха зад идеите на ФГУ

Две нови организации застанаха зад идеите на ФГУ

в Новини

Две нови граждански организации се присъединиха към мрежата Форум Гражданско Участие, обединяваща повече от 100 НПО от цялата страна. Сдружение „Устойчиво развитие“ – Кърджали е организация в обществена полза, работеща за осигуряване на устойчиво развитие на общността. Сдружението насърчава добродетели като толерантност и благотворителност и подпомага реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди. Сдружение „Човеколюбие“ – Пазарджик е организация в обществена полза, работеща в сферата на психичното здраве. Организацията предоставя подпомагане и защита на лица с психични проблеми и работи за развитието на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото. Привлечени от идеите и дейността на ФГУ, Сдружение „Устойчиво развитие“ и Сдружение „Човеколюбие“ – Пазарджик се присъединиха към мрежата с решение на Управителния съвет, съответно като редовен и асоцииран член.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt