Експерти оцениха гражданското участие в рамките на Индекса на ФГУ

Начало / Проекти / За да има участие / Експерти оцениха гражданското участие в рамките на Индекса на ФГУ
Начало / Проекти / За да има участие / Експерти оцениха гражданското участие в рамките на Индекса на ФГУ

Експерти оцениха гражданското участие в рамките на Индекса на ФГУ

Експертен съвет за оценка на Индекса на гражданското участие в България организира на 22.07.2015 г. Форум Гражданско Участие (ФГУ).

Поканени да участват бяха уважавани експерти в различни сфери, които поставиха оценка по трите отделни области на Индекса на ФГУ – средата, проявленията и ефекта от гражданското участие в страната. Членове на Експертната група бяха председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова,  изпълнителният директор на Сдружение „Болкан Асист” Славея Христова, управляващият партньор в агенция „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова, кметът на община Троян Донка Михайлова, журналистът от вестник „Сега” Петьо Цеков, ръководителят на правния екип на „Програма достъп до информация” Александър Кашъмов, директорът на Българския център за нестопанско право Любен Панов, програмният координатор в Българското училище за политика Мартина Костова и председателят  на УС на  Института за пряка демокрация и експерт по конституционно право д-р Атанас Славов. Заради невъзможност да присъстват на срещата, своите оценки дистанционно дадоха Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа за децата, Петко Георгиев – медиен експерт и директор на Фондация „ПроМедиа” и Десислава Велкова – координатор проекти в Институт „Отворено общество”.

Методологията и Индексът „За да има участие” бяха разработени от ФГУ в партньорство с Българския център за нестопанско право, а целта е на всеки две години да се прави анализ и оценка на средата, проявленията и ефекта от гражданското участие в страната. В рамките на първото изследване тази година бяха изготвени: доклад за правната рамка на гражданското участие; анализ на резултатите от проведено изследване на практиките на гражданско участие сред 425 представители на НПО от цялата страна и социологическо (омнибус) проучване за измерване на гражданската активност сред 1200 граждани.

Крайната оценка на индекса на гражданското участие ще бъде официално обявена на 2 октомври 2015 г., когато ФГУ организира Биенале на гражданското участие. На него ще бъде представен доклад, включващ оценка на  индекса, изводи и препоръки за повишаване на ефекта от гражданското участие. В срещата –  биенале ще се включат представители на национални и местни институции, НПО и медии.

Проектът „За да има участие” си поставя за цел да насърчи активността на НПО и да мотивира властите да включват гражданите реално в процесите на вземане на обществено значими решения, в писането на планови и стратегически документи, във формулирането на политики.

Желанието на мрежата е изследването и Биеналето да се превърнат в традиция, като на всеки две години се представя доклад за средата и практиките на гражданско участие, за да се проследява динамиката на развитието му.

Проектът „За да има участие” се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Дейностите се съфинансират от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“(http://www.mott.org/).

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt