Европейски форум за гражданско участие: заедно можем повече

Начало / Новини / Европейски форум за гражданско участие: заедно можем повече
Начало / Новини / Европейски форум за гражданско участие: заедно можем повече

Европейски форум за гражданско участие: заедно можем повече

в Новини

На 30 май сред предразполагащата атмосфера на клуб Перото, над 90 участници – представители на граждански организации и активисти от България и от над 15 държави в Европа обсъждаха какви са предизвикателствата пред гражданското общество и какви са възможностите за общи действия, инструментите за оказване на влияние и начините за мобилизиране на гражданите. 

CVS_004 - Copy

Организатори на събитието бяха Форум Гражданско Участие в партньорство с European Civic Forum, Европейска служба за граждански действия – ECAS и БлуЛинк, съвместно с Европейската комисия – екипа по реализиране на кампанията за Европейската гражданска инициатива и под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Откриващо послание на тема: Изгубена кауза ли е гражданското участие, отправи Ричард Янгс, старши анализатор в Карнеги Европа – Лондон, който очерта шест групи от предизвикателства пред гражданското общество и гражданското участие, които са свързани с качеството на демокрацията.  Според него, въпреки негативните тенденции по отношение на качеството на демокрацията, гражданското участие е във възход с уговорката, че не става въпрос само за ръст на гражданските организации, но за различни неформални движения и инициативи. През последното десетилетие тези масови движения донесоха промяна във формата на участието. Ричард Янгс зададе рамката на дебата като очерта основните предизвикателства:CVS_014

  1. Европейският съюз има нужда от реформи с оглед на задълбочаване на демокрацията.
  2. Увеличеното гражданско участие дава трибуна на популистите. Този проблем няма лесно решение. Гражданското участие не е непременно свързано с отстояването на либералните ценности.
  3. На по-ниските нива на управление – общностно, местно, национално, се наблюдават живи, устойчиви и включващи практики и инициативи. Необходими са усилия и механизми тези инициативи да стигнат и до ниво ЕС.
  4. Гражданите все повече изискват и тяхното участие оказва влияние
  5. Необходими са гъвкави форми на интеграция на ниво ЕС. Не трябва да се мисли за гражданското участие като непременно очакващо задълбочаване на интеграцията. Не Европа на две скорости, а различни подходи.
  6. През последните 10 години сме свидетели на „свиващото се“ пространство за гражданските организации и гражданските права. На ниво ЕС са налични инструменти на външната политика за работа по този въпрос извън територията на ЕС. Но тези проблеми и предизвикателства вече са част от самия ЕС. Това е въпрос с различна интензивност за различните държави членки, но засяга ЕС в неговата цялост. Добре е да се учим от опита на организациите в държавите, които най-силно страдат от тези проблеми.

Д-р Лауренс Куинтано от Изпълнителния борд на Агенцията за основни права на ЕС представи основния доклад на Агенцията относно предизвикателствата пред организациите, които работят в сферата на правата на човека. Докладът очертава основните полета на ограничения пред гражданските организации в държавите членки на ЕС и идентифицира възможни решения. Панелът „Състояние на гражданското общество в Европа“, модериран от Любен Панов от Европейския център за нестопанско право погледна и към сравнителните данни на Индекса на настигането по отношение на качеството на демокрацията и на Индекса на медийната грамотност, представени от Марин Лесенски, директор на програма Европейски политики на Институт „Отворено общество“ – София. Допълнителни щрихи по темата добавиха Карлота Бесоци от Civil Society Europe и Десислава Христова от Форум Гражданско Участие с едноименния Индекс на гражданското участие за България.

CVS_022 - CopyВторият панел „Съвместно вземане на решения с гражданите“ представи различни инструменти за оказване на влияние и партньорство между гражданите и инстуциите. Ася Кавръкова, изпълнителен директор на ECAS и модератор на панела, постави въпроса за това как местните и национални успехи могат да бъдат превърнати в успешни инструменти на ниво ЕС. Даниела Божинова от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива представи местните референдуми и инициативи като възможност за пряко участие на гражданите. Ания Емерсон от Манабалс, Латвия, представи успешна онлайн платформа за подкрепа на гражданите за участие при формиране на политики. Красимир Божанов от дирекция „Модернизация на демокрацията“ към Министерски съвет очерта възможностите и въпросите пред инициативата Партньорство за открито управление. Паскал Ери от Европейската комисия и Елиза Лирони, директор Дигитална демокрация в ECAS  представиха форума за европейската гражданска инициатива и подобренията в подкрепа на инициаторите.

Следващият панел се фокусира изцяло върху Европейската гражданска инициатива и възможностите на инструмента за мобилизиране на граждани по европейски политики.

Доц. д-р Атанас Славов представи правните аспекти и въпросите пред преразглеждането на Регламента с промените в ЕГИ. Радостина Павлова от Център за правна помощ – Глас България представи европейската инициатива We are welcoming Europe, която набира подписи в момента. Паскал Ери и Фабиен Донгради от GOPA представиха комуникационната инициатива на Комисията: „Поеми инициативата“.

CVS_040

Последният панел, модериран от Александрина Наймович, директор на Европейския граждански форум, представи различни инициативи от европейски държави, които целят да се противопоставят на ограничаването на правата на гражданите в Европа. Камил Шампо от Колектив за защита на правата на гражданите, Франция/ CollectifOn ne se taira pas“, Наташа Доковска, Журналисти за  права на човека/Световен марш на жените от Македония, Маартен Де Гроот от Кампания за Европейската гражданска инициатива и Марта Лемпарт, Протест на жените в Полша/Polish Women Strike очертаха негативните тенденции и нуждата от съвместни конкретни действия веднага.

Форумът постави на масата наболели въпроси за качеството на демокрацията в един съюз, почиващ на демократични принципи и ценности, който не съумява напълно да се противопостави на тенденциите. Предизвикателствата обаче предоставят и възможности за търсене на добри практики, начини за обединение и инструменти за оказване на влияние.

CVS_053

В заключителната част Ася Кавръкова определи  около няколко конкретни препоръки:

  • Националните правителства е необходимо да осигурят здравословна регулаторна и политическа среда за включващо гражданско участие
  • Гражданските организации е нужно да работят за т.нар. „гражданско лоби“ съвместно с различни партньори като медии и бизнес
  • Нужно е да се работи с фокус върху кампании за и с младите хора

Александрина Наймович сподели за инициативата „гражданска стачка“, с която се цели да се привлече внимание към важните въпроси пред гражданските организации в Европа. Нейните заключителни думи се фокусираха върху необходимостта от обединение и коалиции и съвместни действия.

Ива Таралежкова представи позицията на граждански организации в България в рамките на настоящото председателство, нуждата от натиск за приемане на инструмента за ценности за гражданските организации в следващата многогодишна финансова рамка и необходимостта от навременни действия. След приключване на форума, тя символично ще предаде посланието от него на Франц Нойнтойфел от Групата по интереси на неправителствени организации от Австрия, които поемат председателството на Съвета на ЕС след България.

Forum_all

Събитието бе предавано на живо във фейсбук благодарение на екипа на ECAS. 

За пропусналите, може да видите откриване и първи панел

Втори панел

Трети и четвърти панел 

Презентации: 

1 . Първи панел: Състояние на гражданското общество в Европа – Любен Панов, Марин Лесенски, Десислава Христова

Представяне на д-р Лаурънс Куинтано

2. Втори панел: Презентация на Даниела Божинова – Билборд демокрация

Манабалс – Ания Емерсон

Форум на Европейска гражданска инициатива: Паскал Ери, Елиза Лирони

3. Трети панел

Радостина Павлова: We are welcoming Europe

Паскал Ери, Фабиен Донгради: Take the initiative

Снимките са предоставени от Представителството на Европейската комисия, Creative Visual Solutions

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt