Европейски измерения на ФГУ – представяме Европейският институт

Начало / Новини / Европейски измерения на ФГУ – представяме Европейският институт
Начало / Новини / Европейски измерения на ФГУ – представяме Европейският институт

Европейски измерения на ФГУ – представяме Европейският институт

В последния ден на юни ви представяме Фондация „Европейски институт“ член на мрежата и на  Управителния съвет от самото създаване на ФГУ. „На гости“ ни е Любов Панайотова, Директор на фондацията от 2009г. Любов е с впечатляващ опит в сферата на европейските въпроси и европейската интеграция на страната. А Европейският институт (ЕИ)е създаден през април 1999г. точно в отговор на усилията на България за присъединяване към ЕС. В началото Институтът подомага процеса на подготовка на България за присъединяването към ЕС, а след това за по-бързото и пълно интегриране и прилагане на европейските политики. Екипът от експерти включва изявени авторитети в тази област, както и университетски преподаватели и експерти на Европейската комисия като например Владимир Кисьов, първи ръководител на преговорния екип за присъединяването ни към ЕС.

DSC_3060

„Европейският институт е натрупал експертиза по европейските въпроси в различни сфери и продължава да информира обществото по важни теми свързани с членството ни в ЕС. От 2008 поддържаме и активна доброволческа програма, в която годишно се включват над 35 студента и млади хора от страната и чужбина. Подписан е договор с Катедра „Европеистика на СУ „Св. Климент Охридски“ за практически стаж и се работи с други университети, читалища и училища. За нас е изключително важно първите стъпки на тези млади хора да бъдат свързани с правилното разбиране за ЕС, неговото развитие и мястото на страната ни в него.“DSC_9661

Европейският институт има важно място в мрежата, а за техният екип ФГУ е пространство за контакти със съмишленици, които обединяват усилия за разпространение и налагане на идеи: „Фондацията е натрупала значителен опит през годините в сътрудничеството с националните институции с местната власт с цел да налага именно участието на гражданите в различни аспекти на обществения живот. Има изпълнени редица проекти в областта за повишаване на участието на гражданите и включването на младите хора. Мрежата дава възможност за влияние и за обмен на идеи.“

Европейският институт подпомага ФГУ с опита си и връзките си с мрежи на трансевропейско ниво. А мястото на фондацията като център от мрежата Европа директно и събрала в себе си опита на европейската интеграция е важно за по-силен глас на ФГУ и в сферата на европейските въпроси.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt