ФГУ е форма на защита срещу опитите на институциите за маргинализиране на независимото гражданско обществo

Начало / Новини / ФГУ е форма на защита срещу опитите на институциите за маргинализиране на независимото гражданско обществo
Начало / Новини / ФГУ е форма на защита срещу опитите на институциите за маргинализиране на независимото гражданско обществo

ФГУ е форма на защита срещу опитите на институциите за маргинализиране на независимото гражданско обществo

Продължаваме да представяме членовете на Мрежата, които допринасят със своя капацитет и инициативи за подобряване на средата за гражданско участие. Днес „на гости“ ни е Институт за пряка демокрация. Създадена през 2010г., за да подкрепя и разпространява идеите и принципите на пряката демокрация, фондацията разпространява и знание за формите и процедурите на пряката демокрация и гражданското участие. Учредител е друга организация, наш член – Сдружение „Болкан асист“. Разговаряме с д-р Атанас Славов, който освен основател и първи председател на УС на Института, е и изследовател, конституционалист с експертност по темата пряка демокрация и гражданско участие. Новата му книга „Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи“ е посветена именно на тази тема и вече може да бъде открита в специализираните книжарници.

Основната цел на Института за пряка демокрация е промяна в публичната среда и законодателната рамка по посока на по-пълноценно включване на гражданите в процесите на управление и решаване на важни за обществото въпроси: „Наши основни партньори по този път са Сдружение „Болкан Асист“ и Форум „Гражданско участие“, а в регионален план – Института за референдуми и инициативи Европа (IRI Europe) и Democracy International. Институтът не е просто експертно НПО, а преди всичко общност от съмишленици, за които насърчаването на гражданското участие е превърнато в кауза. Още от самото си учредяване и с подкрепата на Кантон Берн, Швейцария успяхме да направим анализ на приложението на пряката демокрация в България. Друга знакова инициатива за Института еПряката демокрация в България: възможности и предизвикателства реализиран в партньорство с Института за референдуми и инициативи Европа и Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики, подкрепен финансово от Конфедерация Швейцария чрез Фонда за партньорство и експертна помощ . В рамките на тази инициатива представители на гражданското общество от различни региони на страната бяха обучени по основните форми и процедури на пряката демокрация, както и ангажирани в конкретни кампании за подкрепа на пряката демокрация на местно ниво. За тази цел беше използван подходът „демократична работилница“. Ключово за дейността на Института е изготвянето на експертни становища по законопроекти,както и становища до съдилищата във връзка с разглеждане на конкретни дела. Така например, ИПД заедно със Сдружение „Болкан Асист“ изготвихме становище до Конституционния съд във връзка с преценката на конституционността на въпросите за националния референдум, организиран по инициатива на „Шоуто на Слави“.

IMG_20161024_185614-mysr7p6seuk9stxw72r6hmkr69xp0hmz1ex0o65smk

Общата кауза за подобряване на практиките на пряка демокрация и формите за участие на гражданите при вземането на решения естествено ни събра за общи инициативи и Институтът се включи активно в нашите кампании „Забраненият референдум“, „Референдум маратона“ и  „Затъмненият референдум“: „Дебатите се провеждаха в Центъра за култура и дебат „Червената къща.” През пролетта на 2017 г. ИПД се включи в дискусия за ролята на местните референдуми (в Стара Загора и Трън), отново в партньорство с Форум Гражданско Участие и Сдружение „Болкан Асист“.

Институтът за пряка демокрация е член на Мрежата от 2014 г. и активно се включва в развитието й: „ФГУ е преди всичко общност от свободни граждани и активни организации, посветили се на каузата за демократична публична среда, основана на и отворена към гражданско участие. ФГУ е мрежа и платформа за обединяване на усилията с цел конкретна промяна на процедури и практики, така че институциите да бъдат по-отчетни, достъпни за гражданите и отговорни пред обществото. Мрежата се развива възходящо. ФГУ е ценен партньор и привлича подкрепа от организации и експерти. Членството във ФГУ е и форма на защита срещу опитите на институциите за маргинализиране на независимото гражданско общество. Естествено развитие би било да изградим по-добра комуникация и взаимодействие по важни теми с граждански организации с активистки профил като Правосъдие за всеки, Движение Обществен натиск и др. По този начин бихме могли да разширим нашата разпознаваемост извън средата на експертния тип НПО“.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt