ФГУ и БлуЛинк излязоха с общи препоръки за механизмите на гражданско участие

Начало / Новини / ФГУ и БлуЛинк излязоха с общи препоръки за механизмите на гражданско участие
Начало / Новини / ФГУ и БлуЛинк излязоха с общи препоръки за механизмите на гражданско участие

ФГУ и БлуЛинк излязоха с общи препоръки за механизмите на гражданско участие

в Новини

По покана на гражданската информационна мрежа „БлуЛинк”, на пресконференция днес, 22.02.2016 г. председателят на УС на Форум Гражданско Участие (ФГУ) Ива Таралежкова представи изводите и препоръките от оценката на Индекса на гражданското участие в България. Поканата от „БлуЛинк”, която е асоцииран член на мрежата ФГУ, дойде заради сходните изводи, до които достигнаха двете организации в свои изследвания, направени независимо едно от друго. „БлуЛинк” заедно с няколко водещи природозащитни организации анализираха състоянието на съществуващите механизми в различни институции на държавната власт, действащи в областта на опазване на околната среда. ФГУ, съвместно с Българския център за нестопанско право, изработи механизъм за измерване на гражданското участие и проведе няколко оценки на Индекса на гражданско участие – на национално и на местно ниво. Препоръките за подобряването на механизмите, по които гражданите участват във формулирането на политики и вземането на решения, съвпадат до голяма степен, сочат докладите от двете изследвания.

Подобряване на функционалността на обществените съвети към различните институции, адекватно представителство на гражданските организации в тях, както и качествени критерии за избор на представителите на НПО са част от идентичните съвети, които дават авторите на двата доклада. Друг кръг препоръки са насочени към изработването на специализиран закон, който да регламентира участието на НПО във вземането на решения на национално и местно ниво.

Видео от пресконференцията можете да видите на сайта на БТА.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt