ФГУ кани членове и партньори на „Национален ден на гражданското участие – „Вход за граждани“

Начало / Новини / ФГУ кани членове и партньори на „Национален ден на гражданското участие – „Вход за граждани“
Начало / Новини / ФГУ кани членове и партньори на „Национален ден на гражданското участие – „Вход за граждани“

ФГУ кани членове и партньори на „Национален ден на гражданското участие – „Вход за граждани“

От
в Новини

 

 

 

 

Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право Ви канят на Национален ден на гражданското участие и изложение на добри практики под надслов „Вход за граждани“.

Срещата ще се проведе на 23 и 24 януари 2020 г. в зала „Рубин“ на х-л „Рамада“, София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №131.

Събитието е посветено на предизвикателствата и възможностите за подобряване на взаимодействието на институциите и гражданите, с фокус към доброто управление на местно ниво. В срещата са поканени да участват представители на Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Столична община, Национално сдружение на общините в РБ, както и представители на общини, граждански организации, мрежи и коалиции от цялата страна.

Онлайн формуляр за регистрация ще намерите тукЗаявки за участие се приемат до 13:00 ч на 15 януари 2020 г. (сряда) и ще бъдат одобрявани по реда на тяхното получаване и до изчерпване капацитета на залата или финансовия ресурс за покриване разходите на участниците.

Програма на събитието ще намерите тук, а повече за целите на проекта можете да прочетете тук.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.  Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

logos FGU & BCNL

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt