Предложения за мерки и форми на взаимодействие с НПО и гражданите, които да бъдат включени в новия Закон за физическо възпитание и спорт

Начало / Новини / Предложения за мерки и форми на взаимодействие с НПО и гражданите, които да бъдат включени в новия Закон за физическо възпитание и спорт
Начало / Новини / Предложения за мерки и форми на взаимодействие с НПО и гражданите, които да бъдат включени в новия Закон за физическо възпитание и спорт

Предложения за мерки и форми на взаимодействие с НПО и гражданите, които да бъдат включени в новия Закон за физическо възпитание и спорт

По покана на Министерството на физическото възпитание и спорта Форум „Гражданско участие“ представи предложения за мерки и форми на взаимодействие с НПО и гражданите, които да бъдат включени в новия Закон за физическо възпитание и спорт.

 

 

 

Писмо до МФВС 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt