ФГУ обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Начало / Новини / ФГУ обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител
Начало / Новини / ФГУ обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

ФГУ обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

в Новини

EEA+Grants+-+JPG_compressed Сдружение „Форум Гражданско Участие“ обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по две обособени позиции по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014

Предмет на възлагане: Предоставяне по две обособени позиции на услуги за организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проектите „ФГУ – мрежата в действие“, дог. 101/24.10.2014 и „За да има участие“, дог. 126/27.10.2014, финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Дейности, включени в Обособена позиция 1:

Организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на: шест регионални форума с 4 инфо-срещи, два обучителни семинара, Национална среща и Общо събрание на ФГУ в рамките на проект BG05/733 „ФГУ – мрежата в действие“.

Прогнозна стойност в лева: 39 165 лв. с включен ДДС

Дейности, включени в Обособена позиция 2:

Организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на: два обучителни семинара и Биенале на гражданското участие с пресконференция в рамките на проект BG05/1090 „За да има участие“.

Прогнозна стойност в лева: 14 630 лв. с включен ДДС

Място за изпълнение на поръчката: Цялата страна, според изискванията в документацията.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 05.02.2015 г., 17:00 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите от тук.

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите от тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt