ФГУ подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие

Начало / Новини / ФГУ подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие
Начало / Новини / ФГУ подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие

ФГУ подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие

Форум Гражданско Участие подкрепи становище относно промени в Закона за биологичното разнообразие, инициирано и разработено от  Български дарителски форум, Асоциация на парковете в България, Български институт за правни инициативи и фондация Екообщност. 

biodiversity

В закона се предвижда създаването на Национален консултативен съвет за мрежата Натура 2000 към министъра на околната среда и водите и Комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на защитените зони. Подкрепеното становище обръща внимание на неясни формулировки и несъществуващи в правния мир термини, които биха довели до субективно тълкуване и биха застрашили ефективността на съветите и комитетите, чието създаване поправките предвиждат. 

Становището е налично на портала за обществени консултации.

„Запазването на обществения интерес и положителното развитие на обществото ни могат да бъдат гарантирани само и единствено със създаването на правила, които дават възможност за реално и равнопоставено участие и конструктивен диалог между гражданите и институциите“, се казва в писмото до министъра на околната среда и водите. 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt