Форум „Гражданско участие“ прие 100-тния си член

Начало / Новини / Форум „Гражданско участие“ прие 100-тния си член
Начало / Новини / Форум „Гражданско участие“ прие 100-тния си член

Форум „Гражданско участие“ прие 100-тния си член

Семейството на  Форум гражданско участие се увеличи с още един член. На 7.12.2011 с решение на Координационния съвет беше приет 100-тния член на ФГУ – Сдружение „Нов път”, с. Хайредин, област Враца.

Мисията на Сдружение „Нов път” е изграждане и развитие на мрежа от подкрепящи дейности за повишаване качеството на живот и преодоляване на социалното изключване на уязвими групи в община Хайредин и област Враца. Организацията се стреми към внедряване и развитие на иновативни социални услуги в общността, насочени към задоволяване нуждите на целевите групи, с които работи, както и към разширяване на многообразието и териториалния обхват на предоставяните социални услуги в общината чрез прилагане и мултиплициране на съществуващите добри практики и подходи за социалното включване на уязвими групи. 
Сдружението е активно от 2004 г. и работи за утвърждаване на гражданското общество, равноправно участие на ромите в обществено-политическия и икономическия живот, подпомага здравеопазването, образованието, науката и културата. Вече  седем години „Нов път” подкрепя социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи и работи за социалната интеграция и личностната реализация на етнически малцинства и групи в неравностойно положение.  
Добре дошли на Сдружение „Нов път”, с пожелания за успешно сътрудничество!

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt